50 ørepr. liter hos Shell! Fordi vi er så mange, får vi gode tilbud. Enkelt og greit. Som LO-medlem kan du benytte deg av LOfavør sine fordeler og rabatter. Du får 50 øre i bonus på betjente Shell-stasjoner i perioden mandag 17. søndag 23. november. Hos Shell sparer du bonus med ditt forbunds medlemskort. Gjennom LOfavør får du minimum 25 øre pr. liter i fast fordel hos Shell. dette og mange flere tilbud finner du på lofavor.no    815 32 600 KURS I FAGFORBUNDET Tillitsvalgtskolering Fase 3 Fagforbundet vil, med forbehold om budsjettgodkjenning, arrangere Fase 3 kurs vinter/vår 2009. Kurset er siste del av Fagforbundets grunnskolering for tillitsvalgte, og danner grunnlaget for å kunne søke på LO-skolen. For å delta på kurset må søkerne ha gjennomført tillitsvalgtskolering Fase 1 og Fase 2 eller tilsvarende fra de tidligere forbundene, og ha vært tillitsvalgt i minimum 3 år. Unge tillitsvalgte oppfordres til å søke! Kurset avholdes: Uke 07, 08.-13. feb. 2009 på Rica Hell, Stjørdal Uke 17, 19.-24. april 2009 på Honne, Biri Uke1 Fase 3 kurset gjennomføres over 2 uker med en prosjektperiode mellom kursukene. Innholdet i del 1 er i hovedsak organisasjon, kommunikasjon og strategisk innflytelse. Uke2 Kurset er delt inn i 2 sekvenser. Kompetansegivende del 1 fra søndag til onsdag. Kurset fortsetter med framlegging av prosjektoppgavene. Kompetansegivende del 1: Innholdet tilsvarer Trinn 1 på kurset Kompetansegivende kurs fagforeningsarbeid og teamledelse. Det vil bli innføring i sentrale teorier omkring prosessen i forhandlinger og begreper og teorier omkring organisatorisk kommunikasjon. Innholdet i disse temaene tilsvarer Trinn 1 på kurset Kompetansegivende kurs i fagforeningsarbeid og teamledelse. Kompetansegivende kurs i fagforeningsarbeid og teamledelse er kombinert med et Høgskolestudium og går over tre trinn. Kurset vil gi studiepoeng ved avlagt eksamen. Mer informasjon om Høgskoletilbudet vil bli gitt i løpet av kurset. Søknadsskjema ligger på tillitsvalgtnettet og Søknaden sendes egen fagforening. Søknadsfrist: 1. desember 2008 Med forbehold om godkjenning av budsjettet for 2009 arrangeres: Veilederkurs for erfarne instruktører del 1 og 2 Tid: Del 1: 19.-21. januar 2009. Del 2: 4.-6. mars 2009 Kurssted: Sørmarka Hvem: Instruktører som trenger pedagogisk påfyll, er åpen for nytenkning og har erfaring som instruktør. Tema: Læring, veiledning og coaching, kursplanlegging, metodikk/gjennomføring av kurs, evaluering, kommunikasjon, læringsarenaer, organisasjonsutvikling, andre pedagogiske temaer. Søknadsfrist: 30. november 2008 Instruktører til nytt temakurs i konflikthåndtering Tid: 2.-4. mars 2009 Kurssted: Sørmarka Hvem: Instruktører som har erfaring og har/eller er i ferd med å gjennomføre veilederkurset for erfarne instruktører. Tema: Hvordan reagerer du i en konfliktsituasjon? • Egen konfliktadferd • Hva er en konflikt? • Hvordan oppstår konflikter? • Konflikt i grupper • Makt • Håndtering av konflikter Kurset kan kombineres med veilederkurset del 2 som gjennomføres 4.-6. mars. Instruktører som tidligere har gjennomført veilederkurset oppfordres også til å søke. Søknadsfrist: 30. november 2008 Fagbladet 8/2008 > 57 fbaargang2008 fbseksjonKIR