LEDER Glødende gigant Haakon Lie er norgeshistorie, men han nøyer seg ikke med å skue tilbake. Til det er utfordringene i dagens Norge for store, mener 103-åringen. Unges boligproblemer og rusmisbrukernes elendighet er bare noe av det som får kjempen til å gløde. 20 > TEMA ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2008: 308.117 Foto: Helle Aasand Brukt og kastet 88 prosent av all yrkesskadeerstatning går til menn. Politikerne har laget regler som skyver skadede yrkeskvinner ut av arbeidslivet på 60 prosent av lønna. Det er billigere. Les om hjelpepleier Dagny Gjøse som rammes av denne blodige urettferdigheten. 8> Usukret og bittert Det nærmer seg desember og adventstid. Neste års statsbudsjett skal vedtas. Finanskrisa truer, og økte renter gjør kraftige innhogg i vanlige folks inntekter. Andre kan fråtse i både mat og gaver, de har så høye lønninger at de knapt merker alle renteøkningene. Mot slutten av året kan mange av dem se fram til utbetaling av bonuser – noen på flere millioner kroner. Selv om bankene rystes av finanskrisa, vil bankdirektørene ha sin bonus. De har ikke anstendighet nok til å takke nei. Men vil vi at våre økte renteutgifter skal være med på å gjøre finanstoppene enda rikere? Våpenet vi har, er forbrukermakt. Bruk den og skift bank om du er misfornøyd med den du har. Lojalitet er det bare banken og bankdirektørene som tjener på. «Vil vi at våre økte renteutgifter skal være med på å gjøre finanstoppene enda rikere?» Mange lurer på hvordan de skal få endene til å møtes. Klarer vi boliglånet denne måneden, og hva må vi kutte ned på for å ha litt ekstra til jul? Har vi i det hele tatt litt ekstra? Mens finanstoppene nyter sine dyre og aromatiske rødviner, overlates de usukrede renteøkningene med en bitter ettersmak til oss. ÅSLAUG RYGG ANSV. REDAKTØR Stortingspolitikerne er enige om mye under finanskrisa, men det er ett viktig og tydelig skille. På godværsdager vil de borgerlige politikerne og næringslivslederne at myndighetene skal holde seg langt unna. Regulering trengs ikke, ikke en gang av grådige finanstopper. Høstens ruskevær i banker og på børsen er en systemkrise, og et grelt eksempel på at markedet nok en gang har spilt fallitt. Høyresida roper på myndigheter som ikke gjør nok for at små og store kapitalister skal få mest mulig profitt. Alt skal legges til rette – ikke av markedet, men av offentlige myndigheter. De rødgrønne kan gjøre det markedet aldri kan, nemlig hindre at finanskrisa fører til stor arbeidsløshet og dårligere velferdstilbud. Sørg for nok overføringer til kommunene, og still krav om både sysselsettingsplaner og inntak av lærlinger. Dermed kan skatte- og oljeinntekter bli brukt til å opprettholde og bedre velferdstilbudet i stedet for at pengene havner i lomma på dem som har mest fra før. Fagbladet 8/2008 > 3 Foto: Anita Arntzen fbaargang2008 fbseksjonKON