Budsjett for mindre forskj Fagforbundet gir den rødgrønne regjeringen en klapp på skulderen for satsing på helse, kommunale velferdstjenester og tiltak for å bekjempe fattigdom fremfor skattelette og privatisering. Tekst: MONICA SCHANCHE 14 > Fagbladet 8/2008 Dette var regjeringens siste sjanse til å innfri forventningene, og de vil bruke mer oljepenger enn vanlig for å oppfylle egne løfter. – Etter tre år med Ap, SV og Sp i regjeringen viser forslaget til statsbudsjett for 2009 at Soria-Moria-erklæringen om satsing på fellesskap og velferd er i ferd med å oppfylles, kvitterer landsstyret i Fagforbundet. I en uttalelse peker landsstyret på at økt satsing på offentlig sektor med byggeprosjekter, vedlikehold, sosial boligpolitikk, samferdsel og infra- struktur er viktige bidrag for å sikre sysselsettingen og en stabil økonomi. Bedre kommuneøkonomi Regjeringens budsjettforslag innebærer en vekst i både frie og samlede inntekter. Dette er et godt budsjett for kommunesektoren og gir rom for større aktivitet. Det er viktig at regjeringen følger utviklingen nøye og styrker kommunesektoren ytterligere dersom den økonomiske situasjonen tilsier det, understreker landsstyret. Forbundet mener videre at fortsatt satsing på kvalitetskommuneprogrammet og større samordning mellom statlige og kommunale oppgaver vil bidra til en bedre ressursbruk. Dette må følges opp med at arbeidstakerorganisasjonene inkluderes i konsultasjonsordningen, krever landsstyret og henspeiler på en ordning med konsultasjoner mellom regjeringen og kommunesektoren om kommuneopplegget i neste års statsbudsjett. I dag er det bare arbeidsgiverforeningen KS som deltar i disse konsultasjonene. fbaargang2008 fbseksjonKON