«Når den første furua på tomta faller, da er’n Haakon dau.» 20 > Fagbladet 8/2008 PORTRETTET fbaargang2008 fbseksjonKON