BARE SPØR!    Redigert av INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjoner: www.tonelileng.no Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert Arbeidsmiljøloven og Ferieloven KOLBJØRG ØYEN BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT Spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 8/2008 Redusert stilling SPØRSMÅL: Jeg har valgt å jobbe i redusert stilling for at hverdagen med små barn skal bli litt enklere. For tiden jobber jeg 60 prosent. Hvordan vil dette påvirke min fremtidige pensjon? Kommer jeg mye bedre ut hvis jeg jobber i 80 prosent stilling? Ungt medlem SVAR: Redusert stilling vil kunne medføre lavere pensjon. I offentlig sektor må en ha 30 år i full (100 prosent ) stilling for oppnå full pensjon. 80 prosent er bedre enn 60 prosent, men ideelt bør en planlegge yrkeslivet slik at minst 30 år er opptjent i full stilling. Vi kan illustrere dette med noen eksempler. Dersom pensjonsgivende inntekt er på 320.000 kroner, vil tjenestepensjonen ved full opptjening (30 år i 100 prosent stilling) bli: kr 320.000 x 0,66 = kr 211.200 i årlig pensjon. Dersom arbeidstakeren hadde hatt 30 år i 80 prosent stilling, ville pensjonen blitt kr 320.000 x 0,66 x 0,80 = kr 168.960. Ved 60 prosent stilling gjennom hele yrkeslivet, blir pensjonen kr 320.000 x 0,66 x 0,60 = kr 126.720. I siste eksempel vil ren tjenes- tepensjon faktisk ligge lavere enn minstepensjon for enslig, som per 1. mai 2008 er 136.296 kroner. Ofte vil en arbeidstaker ha hatt varierende arbeidstid – både heltid og deltid – i løpet av yrkeskarrieren. Dersom vedkommende har hatt heltid og deltid innenfor 30 års opptjeningstid, beregnes en gjennomsnittsprosent av full stilling. Dersom en har vært medlem i offentlig tjenestepensjonsordning i mer enn 30 år, får en alltid beholde de beste årene. En arbeidstaker som har 30 år i 100 prosent stilling og 8 år i 50 prosent stilling, vil få full pensjon. Årene med lav stillingsprosent utover 30 år, medregnes ikke. Vedkommende får da full pensjon. Arvid Tønnesen, forhandlingsenheten i Fagforbundet Røde dager og turnus SPØRSMÅL: Jeg jobber i en 70 prosent stilling som dagarbeider, men for å få større stilling, søkte jeg også en 18 prosent stilling på avlastning for barn. Der er jeg turnusarbeider, og jeg jobber kun torsdag fra 15.00 til 20.00 pluss en lørdagskveld på seks uker. Som dagarbeider har jeg jo fri på alle røde dager, men som turnusarbeider jobber jeg også de røde dagene. På torsdager er det kun to barn og to ansatte, men det ene barnet kommer aldri når det er skoleferie som høst-, jul- og vinterferie eller når det faller på rød dag. Det jeg og min kollega har gjort, er å ta fri den dagen, og jobbet inn når det har vært lite personell i helger. Dette syns vi ikke er noen god løsning, da vi hele tiden blir skyldig timer. Vi jobber da time mot time, og det blir ikke tatt hensyn til eventuelt tillegg i helger eller røde dager. Hva blir det mest riktige å gjøre, møte på jobb og finne andre arbeidsoppgaver? Eller har vi mulighet til å ta fri når det faller på rød dag? I min 70 prosent er ferien bestemt, jeg må ta tre feriedager til påske og to i romjulen, men jeg må jo på jobb de torsdagene, og ville foretrukket å ta de feriedagene en annen gang. Jeg har fått beskjed om at i 18 prosent stilling opparbeider jeg meg ikke så mange feriedager, men det burde jo være fem dager slik at jeg kan ta fem hele ferieuker? De to stillingene er i samme bygning med samme leder, men det er to forskjellige avdelinger. Jeg har lest kommunens turnusregler, men syns ikke jeg fant svar på akkurat dette. Hedda SVAR: I henhold til arbeidsmiljøloven §14-5 skal det inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsavtalen skal blant annet inneholde lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid, jf. AML §14-6 j). fbaargang2008 fbseksjonKON