Samler arkivkompetansen Arkivfunksjonene i Narvik kommune ble i høst samlet på ett sted. Dermed er også fagkunnskapen samlet. – Dette er spennende. Nå kan vi dra nytte av hverandres kompetanse på en bedre måte, sier arkivkonsulent Anne Pettersen til Fagbladet. Vi treffer henne på en samling på Gol der styret og faggruppene i Seksjon kontor og administrasjon (SKA) diskuterer mål for 2009. Anne Pettersen satt tidligere på rådhuset i Narvik og ivaretok arkivfunksjonene der. Etter samlokaliseringen sitter nå fem arkivarer sammen i første etasje i teknisk rådhus. – Vi stiller på likefot, deler ansvar for spesielle hovedområder og har felles ansvar for at det skal bli bra og fungere, sier Anne Pettersen. Felles ansvar Hun forteller at arkivmedarbeiderne har arkivansvaret for alle enhetene i kommunen, som for eksempel barnehager, skoler, areal og byggesak, utvikling, lønn og personal. De har delt 57 enheter mellom seg. Alle enhetene er like viktige, og de som jobber her er likeverdige. Hvilke utfordringer det er i jobben? – Saksarkivet er elektronisk. Vi har mange utfordringer som nyetablerte i et team, og det er viktig å lære å bruke og utnytte hverandres kunnskaper og erfaringer. Noen er gode på sine felt, andre er gode på andre ting. Det er noe av poenget med å flytte sammen – å samle kunnskap og lære av hverandre, sier Anne Pettersen. Faglige tilbud Anne Pettersen leder Faggruppe arkivarer i Fagforbundet. – Arkivaren er en faggruppe som har vært glemt, uten status. Arkivering har vært oppfattet som noe en har gjort ved siden av andre ting. Derfor er det bra at Fagforbundet nå har faglige tilbud til arkivarene, sier Anne Pettersen. Selv var hun deltaker på Fagfor- ENTUSIAST: Anne Pettersen, arkivkonsulent i Narvik kommune og leder i Faggruppe arkivarer i Fagforbundet. bundets store konferanse for arkivmedarbeidere tidligere i år. Særlig miljøinnslaget gjorde inntrykk: Å bli bevisst strålefaren fra øretelefon og mobil. – Å bruke mobil som vekkerklokke er uheldig, særlig hvis du plasserer den rett under hodeputen, sier Anne Pettersen. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 8/2008 > 33 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Monica Schanche fbaargang2008 fbseksjonKON