SEKSJONSLEDER eBygg nominert Faggruppen på IKT-området var samlet i Trondheim i forbindelse med Nokios-konferansen 15.–17. oktober. Konferansen speilet det som rører seg av prosjekter og tenkning på IKT-området i offentlig sektor, og gevinstrealisering i itprosjekter var et hovedtema under konferansen. Det var bred enighet om behovet for samarbeid om gjenbruk av systemer, løsninger og modeller i det offentlige. Nettopp på grunn av prosjektets store gjenbruksverdi, var eBygg 2009 nominert til årets Fyrlyktpris. Fyrlyktprisen deles ut til offentlige virksomheter som gjennom fremragende it-anvendelse kan stå som forbilde for andre. eBygg tok en solid 3. plass, mens 1. plassen gikk til BEST ved Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.    MW IKT-samarbeid Faggruppen på IKT-området har holdt møte om videre i planlegging av det faglige innholdet i Fagforbundets IKT-konferanse i 2009. Faggruppen ønsker å vektlegge tema som berører flest mulig av våre medlemmer i IKT-funksjoner, og er blant annet opptatt av områdene virtuelle kommuner, samhandlingsmuligheter på kommune- og fylkeskommunenivå, datasikkerhet, kommunikasjon og gevinstrealisering i offentlige IKTprosjekter mer generelt. Faggruppens innspill vil bli diskutert videre med Universitetet i Agder, som er vår samarbeidspartner i gjennomføringen av konferansen.    MW Fagdag om omstilling Fagforbundet inviterer til fagdag om omstilling i kommunal sektor den 20. november. Hovedtema for konferansen er Fagforbundets omstillingsmodell, modellkommunemetodikk og kvalitetskommuneprogrammet. Samlingen er tenkt som et møtested for samtale mellom arbeidsliv og studenter. Tilbudet retter seg særlig mot studenter på bachelorstudiet i administrasjon og ledelse, rådmenn, personalsjefer og andre ansatte med lederstillinger i Osloområdet. MW Fagdager for sekretærer Sekretærer er en av yrkesgruppene Seksjon kontor og administrasjon skal vie særlig oppmerksomhet i forbindelse med forbundets plogspissprosjekt. I den anledning inviterer Faggruppen til en samling 8. og 9. desember. Det er viktig at de som deltar kan danne utgangspunkt for et sekretærnettverk i fylkene. KG eForvaltningskonferanse Det har vært vanskelig å finne en dato som har passet viktige innledere. Konferansen er derfor flyttet fram til 28. og 29. januar 2009. Temaene er fortsatt personvern og IKT, og andre spørsmål tilknyttet IKT i offentlig sektor.    MoS eBygg med i forskningsprosjekt eBygg blir en del av et forskningsprosjekt, der dette prosjektet skal framstå som et alternativ til privatisering av offentlige tjenester. Dette viser at vi her har et prosjekt som blir tatt på alvor også av forskere som ser på samfunnsutviklingen. Fagforbundet og SKA har ved deltakelsen vist at vi er med på å utvikle offentlig sektor og presser på for nye og gode løsninger som gir større effektivitet og bedre kvalitet innenfor rammen av det offentlige. Deterogsåflottåseatmani prosjektet har klart å få med tillitsvalgte i ulike utvalg som tidligere har vært lukket for våre tillitsvalgte. Det er NIFU-STEP som står for forskningen. FH Kjenner du Karlsen? Mange gjør nok det. Karlsen er et ganske vanlig navn i Norge. Men Karlsen-utvalget er det kanskje ikke så mange som har hørt om. Det regjeringsoppnevnte utvalget har nylig levert en utredning om fag- og yrkesopplæringen i Norge. Det er spennende lesning. Utvalget som har navn etter lederen, Rolf Jørn Karlsen fra Fellesforbundet, har lagt fram 80 forslag til forbedringer av fagopplæringen. Mange av dem handler om å hindre frafall fra utdanning, som er en av de største utfordringene vi har. Blant annet foreslår utvalget at alle elever som ikke får læreplass etter videregående trinn 2 (VG2), skal ha rett til to års yrkesfaglig opplæring, og at Vi må ha systemer som gjør det mulig å utvikle evnene til alle og ta vare på det mangfoldet vi har i skolen. fylkeskommunene skal pålegges å kartlegge utstyrssituasjonen på skolene. Den tida er forbi da 16-åringer dro til sjøs når skoletrøttheten tok overhånd. Derfor må vi mer enn noen gang ha systemer som gjør det mulig å utvikle evnene til alle og ta vare på det mangfoldet vi har i skolen. Vi er glad for at den sittende regjeringa har tatt tak i denne viktige delen av utdanningssystemet, men det innebærer også at vi må engasjere oss. Fagforbundet starter nå prosessen med å vurdere de enkelte forslagene, og dette vil danne grunnlaget for vårt høringssvar til Kunnskapsdepartementet. Arbeidet med å forbedre fag- og yrkesopplæringen vil fortsette inn i neste stortingsperiode. Det er viktig at    GERD EVA VOLDEN vi også på dette området har ei regjering som er lydhør overfor fagbevegelsen, det vil si et fortsatt rødgrønt flertall etter valget i 2009. Styret og administrasjonen i Seksjon kontor og administrasjon skal gå nøye gjennom utredningen og se hva den kan innebære for våre fag. Men det er ingen grunn for deg som er interessert, å sitte stille og vente. Vi vil gjerne ha ideer og innspill. Utredningen finner du på nettsidene til Kunnskapsdepartementet. 34 > Fagbladet 8/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON