Vikingbrygga ble bygget av tyskerne under 2. verdenskrig. Nå er den havn for russiske spøkelseskip. Havneinspektør Knut Mikkelsen dirigerer et prøveboringsskip fra Shtokmann-feltet. Knut Mikkelsen og Petter Aule venter på å fortøye en russisk fisketråler. > Fagbladet 8/2008 > 37 fbaargang2008 fbseksjonKON