Foto: Karin E. Svendsen J I INNHOLD > Foto: Per Flakstad 8    TEMA: Ett øyeblikk er nok 14    Budsjett for mindre forskjeller 16    Festtaler blir virkelighet 20    PORTRETTET: Sliten nei – jeg er forbanna 40    FOTOREPORTASJEN: Et hav av forventninger 46    Angola – inn i en ny tid! FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 38 Seksjonslederen 50 Debatt 54    KRONIKK: Tilbake til fortida med Frp 56 Oss 58 Kryssord 59    Tegneserie og Petit 62    JOBBLIV: En gave til Gamvik Helomvending Leder Ole Roger Berg (bildet) og de ansatte i Team Trafikk trodde de hadde kommet et stykke i riktig retning da SørTrøndelag fylkeskommune vedtok å kjøpe deler av bussselskapet. Men så ombestemte styret i Nettbuss seg. De vil ikke selge likevel. 32 > 27–38    SAMFERDSEL OG TEKNISK Kvalitet etter Terra De nekter å grave seg ned i Terra-skiten. Ansatte, politikere og administrasjonen i Rana kommune i Nordland velger å se mulighetene og innkassere seire. De konsentrerer seg om å utvikle tjenestene og kommunen. 16 > 2 > Fagbladet 8/2008 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE KONSTITUERT ANSVARLIG REDAKTØR Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 TYPOGRAF Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 I permisjon: Vidar Eriksen Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9278 241 393 Trykksak Ø E R M L K T E M fbaargang2008 fbseksjonSAM