NYTT Penger til massasjestol Verste siden 2003 Hovedtillitsvalgt William Gulbrandsen i Fagforbundet har ikke sett et verre budsjettforslag fra rådmannen i Fredrikstad kommune siden kriseårene 2001 og 2002. – Det første som slår meg er at vi vil komme i minus uansett hvor store overføringer vi får over statsbudsjettet. – Jeg vil ikke bebreide kommunens nye rådmann. Han har bare synliggjort den vanskelige økonomien, sier fagforeningslederen for omlag 4000 ansatte i Fredrikstad kommune. – Sånn blir det når det nye politiske flertallet vil prioritere mer i folks lommebøker enn kvalitet på tjenestene som skal utføres, sier Gulbrandsen til Demokraten.    PF Fagforbundet Oppegård startet Fagforbundsukene med å gi 8000 kroner til ny massasjestol til renholderne i kommunen. November bringer Fagforbundet ut på torg og arbeidsplasser over hele landet. Noen ryddet opp, andre åpnet stengte kantiner. Flere barnehager fikk bål-vaffeljern – og noen heldige renholdere fikk fotmassasje. Fra 3. til 14. november gikk Fagforbundsukene av stabelen, og det er første gang Fagforbundet satser så mange dager i strekk. Virksomhetsleder Anette Garsrud i Oppegård er takknemlig for pengene som er et godt tilskudd til stolen som skal bidra til å lindre stive skuldre og ømme muskler. – Vi ønsker å forebygge eventuelle helseplager og sykmeldinger hos de ansatte, og alle kommunens 80 renholdere har anledning til å bruke en halv time av arbeidstida til ukentlig massasje, sier Garsrud, som også er medlem av Fagforbundet. – Vi ønsker å bruke Fagforbundsukene på å gi et ekstra tilskudd til arbeidsmiljøtiltak, og vi gikk ut til våre medlemmer og ba dem sende inn søknader på vegne av sine virksomheter. Vi fikk inn over 20 gode søknader, og sju virksomheter FOREBYGGENDE: Renholderne fikk 8000 kroner til massasjestol som et ledd i Fagforbundsukene. Fra v: hovedtillitsvalgt og leder av Fagforbundet Oppegård Kristine Jelstrup, hovedtillitsvalgt og seksjonskoordinator Liv Randi E. Sætern, renholder Baskaran Kandasamy , hovedtillitsvalgt Bente Stokker Knutsen og virksomhetsleder for renhold Anette Garsrud. I stolen renholder Sumathy Manokaran. fikk mellom 1000 og 8000 kroner, forteller hovedtillitsvalgt og leder av Fagforbundet Oppegård, Kristine Jelstrup. Lokalforeningen har plukket ut tiltak som berører flest mulig ansatte og som vil ha en varig effekt. På Fagbladets nettsider – www.fagbladet.no – finner du flere saker som viser noen av alle aktivitetene rundt omkring i landet Tekst og foto: PER FLAKSTAD Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet. 23 38 13 00 | postmottak@vox.no Program for basiskompetanse i arbeidslivet Tilskudd til opplæring Vox lyser ut inntil 27 millioner kroner i tilskudd til opplæring på arbeidsplassen. Bedrifter og offentlige virksomheter kan søke om tilskudd til opplæring i lesing, skriving, regning og grunnleggende data. Opplæringstilbydere og organisasjonene i arbeidslivet kan også søke i samarbeid med en bedrift eller en offentlig virksomhet. Program for basiskompetanse i arbeidslivet skal bidra til at voksne får de grunnleggende ferdighetene som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Målet er at ingen voksne skal støtes ut av arbeidslivet på grunn av manglende basiskompetanse. Programmet er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk. Søknadsfrist er 23. januar 2009. Fullstendig utlysning finnes på www.vox.no/bka (Det tas forbehold om Stortingets bevilgning.) Stopp forskjeller i sosialhjelp – Det er urimelig at de veiledende satsene for sosialhjelp ligger 30–40 prosent under anbefalingene til statens eget institutt for forbruksforskning, Sifo. Det sier fagforbundsadvokat Kjetil Edvardsen som også er opptatt av manglende rettssikkerhet for de aller svakeste som ikke kan betale for seg. At det ikke er mulig å få fri rettshjelp for å klage på nivået på sosialhjelp, er urimelig. Dette er saker Fagforbundet vil arbeide videre med, sier forbundsadvokaten.    MoS Fagbladet 8/2008 > 5 IMP kommunikasjon | Sviggum fbaargang2008 fbseksjonSAM