FRAMTIDA: – Vi blir stadig bedre, og ender nok opp som et regionalt senter, mener ordfører Geir Waage i Rana. Siw Østerdal og Tore Jakobsen syns det er en passende ambisjon. Vil bli stor Ordføreren i Rana, Geir Waage, vil også fokusere på muligheter og seire. – Vi er gode, og vi gjør festtalene om til virkelighet. Vi har ambisjoner om å bli et regionalt senter for søndre del av Nordland, sier han. – Og da trengs mer enn et vinmonopol og en kinarestaurant. Det kan bli en utfordring, men ordføreren er fast bestemt på å holde alle lyspunktene i fokus. – Vi skal legge veien utenom sentrum, og vi skal utvide byens parkområder. Industrien har store planer her, og arbeidsløsheten er lav. Om noen år kan vi ha mangel på arbeidskraft, noe som var helt utenkelig for få år siden. Vilje til endring Geir Waage representerer Arbeiderpartiet som har flertallet i kommunestyret sammen med Senterpartiet og SV. Etter valget inngikk de en avtale om at endringer skulle skje i samarbeid med fagbevegelsen. – Som kommunens øverste tillitsvalgt må jeg jobbe for å finne best mulig løsninger for innbyggerne. Da må jeg stille kritiske spørsmål ved tjenestetilbudene, og kanskje må vi kutte noe for å frigjøre ressurser til noe annet. Men for at løsningene skal bli best mulig, er det en forutsetning at fagforeningene er med. Det er de tillitsvalgte som har best kontakt med de som står i førstelinja. Han mener kommunen har et system for å fange opp gode ideer. – Styringsgruppa for modellkommunen, og siden for kvalitetskommunen, møtes jevnlig og går gjennom prosjekter og tiltak. Siw Østerdal er fornøyd med at ordføreren åpnet sitt første møtet i partsammensatt utvalg med å lese høyt fra hovedavtalen. – Det er ingen selvfølge at den politiske ledelsen er klar over at vi har et avtaleverk som vi må forholde oss til. Jeg syns det er betryggende at ordføreren kjenner hovedavtalen og til og med viser til den, sier hun. De tillitsvalgte betrakter trepartssamarbeidet som en mulighet til en rekke vinn-vinn-løsninger. – Kommunen har forpliktet seg til ikke å privatisere. Vi har på vår side etablert en god holdning til omstilling. Det er ikke de store skippertakene som skal til, men jevne og kontinuerlige endringsprosesser for at tjenestene skal bli stadig bedre, mener Tore Jakobsen. Siden valget i 2007 har Rana rekommunalisert brøyting og IKT. Mer populær De to hovedtillitsvalgte merker godt at innbyggerne i Rana har fått en annen holdning til kommunen som tjenesteleverandør. – Folk betrakter oss som en del av kommunen og tar tak i oss hvis de har noe på hjertet, sier Tore Jakobsen. – Vi er mye ute og fungerer som termometer på stemningen. Før bestod minst 70 prosent av henvendelsene av syting og klaging. I løpet av et halvt år har vi klart å snu stemningen. Nå er det gøy å komme ut og treffe folk. De er fornøyd og skryter av det vi får til. Anita Lauvås arbeider som anleggsgartner og er mye ute i byens parker. Hun bekrefter Jakobsens inntrykk. – Her forleden kom en eldre mann bort og takket meg. Jeg lurte jo på hva han mente, og det viste seg at mannen takket for de nydelige amplene vi hadde hengt opp gatelangs. – Og så la han til at når han så hva pengene gikk til, ville han heretter betalte skatten med glede. De dro ikke kniven Geir Waage kom fra fylkestinget og direkte i ordførerstolen etter valget i 2007. Like etterpå fikk han Terrasaken i fanget. – Jeg har ikke hatt anledning til å være så mye ute i kommunen som jeg hadde ønsket, sier han. Bare i løpet av de tre siste dagene har han hatt besøk av statsministeren, åpnet nytt renseanlegg og tre fotballbaner. I tillegg til at han har ledet et kommunestyremøte hvor avskjedspakka til forrige rådmann ble behandlet. – Men for ei stund siden var jeg ute i byen en tur. Da opplevde jeg å bli tiltalt som Terra-gubben av noen fra Bydrift. Jeg inviterte meg opp til dem, og jeg åpnet med å si: «Dere kan spørre eller dra kniven.» Ordføreren forklarte blant annet at utgiftene som Terra-saken hadde påført kommunen, skal tas av fondsmidler, at egenandelene ved investeringer derfor vil bli lavere, og at dette innebærer økt press på drift. Han er fremdeles i god behold og har egentlig ingen unnskyldning for ikke å oppfylle sin del av trimavtalen. Han trenger kanskje bare en påminnelse... 18 > Fagbladet 8/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM