Har du noe du skal sende, har vi løsningen som passer Bring Mails spesialitet er å løse bedrifters behov for å sende post – på en enklest mulig måte. Uansett om duvilnåuttilenellerenmillion,harvi løsningensompasser.Sebring.no/mailellerkontaktvårkundeservice på telefon 04045. bring.no/mail Fagbladet 8/2008 > 19 fbaargang2008 fbseksjonSAM