SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Samstemt Alle var enige på konferansen om sosial dumping i renholdsbransjen: – Vi må gå sammen om å bli kvitt de useriøse som utnytter sine ansatte ulovlig. 30 > Frikjent I vår ble hun dømt for uaktsomt drap etter en trikkeulykke. Det fikk hennes kolleger til å true med aksjoner og trikkestans. Nå er hun frikjent. 35 > Lofotkultur En illustrert bok med kulturminner fra Lofoten er et godt verktøy for offentlige etater og vanlige folk. Og et tips til andre kommuner. 36 > Best med nål og tråd Anker dom om oppsigelse De to renholderne som gikk til sak mot Steigen kommune fordi de mente seg usaklig oppsagt, fikk ikke medhold i tingretten. Men verken de eller Fagforbundet gir opp, og saken er anket. Renholderne Anita Nikolaisen og May-Britt Nilsskog godtok ikke å bli sagt opp fordi Steigen kommune hadde et driftsunderskudd i 2007. Fagforbundet stilte seg bak dem, og økonomisk rådgiver Bjørn Kristian Rudaa hevdet i retten at underskuddet og den økonomiske utviklingen i kommunen ikke ga saklig grunn til å si opp to renholdere. Salten tingrett mener derimot at oppsigelsen er saklig begrunnet. Den legger til grunn at kommunen har arbeidet med sparetiltak og nedskjæringer over flere år, og at tiltakene ikke bare har rammet og renholderne. Retten legger også til grunn at kommunens økonomi er svært vanskelig. Ifølge retten er oppsigelsene resultatet av en grundig prosess der de ansattes organisasjoner har vært involvert og der ansiennitetsprinsippet er blitt fulgt. Fagforbundet er svært misfornøyd med dommen. Forbundsadvokat Geir Høin bekrefter at begge renholderne har anket den videre til lagmannsretten, og at forbundet stiller seg bak dem og støtter denne beslutningen. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 8/2008 > 27 Yrkesfagene fikk vist seg fram for 15.000–20.000 tilskuere under Yrkes-NM i Stavanger i oktober. Skikkelig håndverk ble belønnet av dommerne. To av de 150 konkurrerende ungdommene designet fashion foran publikum. Sunniva Jensen og Hege Muggerud går andre året i læra på kjole- og draktsyerfaget. Jentene er tøffe og har valgt den utdanningen de ønsket, for det er ikke det enkleste yrket å få jobb innen. Ikke er det så lett å få læreplass heller. En av arbeidsgiverne som trenger ansatte med denne utdanningen, er Den Norske Opera. Der har de også lang tradisjon i å ta inn lærlinger. Men det er ikke der jentene går i læra. Gikk til topps – Hadde det ikke vært fordi jeg har jobbet i Kjerrehjulet as i Kristiansand siden jeg var 14 år, hadde jeg nok ikke fått læreplass der, forteller 20 år gamle Sunniva. Arbeidsgiveren hennes er nok strålende fornøyd med at de ga henne muligheten, for det var nettopp Sunniva som stakk av med seieren under konkurransen. 21 år gamle Hege Muggerud er også glad for at hun har læreplass i Evabrud AS i Heimdal i SørTrøndelag. HIGH FASHION: Sunniva Jensen (foran) og Hege Muggerud viste publikum hvordan man designer high fashion under Yrkes-NM i Stavanger. Sunniva tok gullet med seg hjem. 11 lærlinger totalt – Vi vet bare om åtte lærlinger som går andre året i læra på kjole- og draktsøm i hele landet, og bare tre på første året, forteller jentene. Det skal guts til å følge drømmen om å jobbe innen dette yrket. I tre dager satt jentene sammen med de andre konkurrerende og svingte nål og tråd med kreativiteten på topp i en av hallene i Stavanger. Slitsomt, spennende og morsomt. Tekst og foto: HEIDI STEEN fbaargang2008 fbseksjonSAM