AKTUELT Illustrasjonsfoto: Karin E. Svendsen UVISSE: Kjøkkenpersonalet ved Ellas Minne i Narvik har i flere år kjent seg truet av nedlegging. Stadig truet av nedleggelse Hvert år, og gjerne flere ganger i året, foreslår administrasjonen i Narvik kommune å legge ned kjøkkenet på Ellas Minne Bo- og rehabiliteringssenter. Nå er de ansatte slitne av uvissheten. De ansatte på kjøkkenet ved Ellas Minne har skrevet et brev til personalsjefen i Narvik der de påpeker at stadige trusler om å nedlegge arbeidsplassene deres går ut over det psykososiale arbeidsmiljøet. Slitne De er slitne av at administrasjonen vil fjerne dem, for så å bli reddet av politikerne i siste liten. Slik har arbeidssituasjonen deres vært i flere år nå. – Narvik kommune sliter voldsomt med økonomien. Da er det forståelig at rådmannen og administrasjonen leter overalt etter steder å spare penger. Samtidig går det en grense for hvordan en kommune behandler engasjerte og dyktige ansatte, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Knut Nilsen, til Fagbladet. Han forteller at de ansatte har vært flinke til å omstille driften. Ved siden av å lage mat til Ellas Minne, selger de også mat til private, slik at driften går i balanse eller også i pluss. Likevel vil administrasjonen legge dem ned og flytte produksjonen over til et storkjøkken. – Ønsket personalpolitikk? – Vår arbeidsplass har vært foreslått nedlagt hvert år, og de siste årene to–tre ganger i året. Gjennom alle disse årene har ingen tatt kontakt eller vært på befaring for å se hvordan denne omorganiseringen rent praktisk skal gjennomføres. Det er heller ikke tatt kontakt med kjøkkenpersonalet for å informere om hvordan vi eventuelt er tenkt omplassert. Dette er en uholdbar situasjon. Vi har alle økonomiske og familiære forpliktelser, og denne usikkerheten ser ikke ut til ta noen ende. Vi innhenter oss ikke etter den ene trusselen om nedleggelse før neste er på tur. I tillegg blir dette stort sett presentert gjennom avisen. – Er dette en personalpolitikk som kommunen ønsker? spør de ansatte i brevet til personalsjefen. Tekst: PER FLAKSTAD Bussjåfører må flytte Fylkesmannen i Oslo og Akershus har stadfestet kommunens vedtak om at et 30-talls slovakiske busssjåfører bor ulovlig på Romsås i Oslo. Det betyr at Unibus, der sjåførene er ansatt, må finne. Selskapet «Living Style» som har stilt hyblene til disposisjon, trues med tvangsbot på 80.000 kroner hvis bygningen på Romsås brukes til boligformål etter 3. november. Fagforbundet og Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) har engasjert seg i saken, selv om sjåførene er organisert andre steder. – Nå forventer vi at de tilbys et lovlig og bedre egnet sted å bo. Denne saken har pågått lenge, og fylkesmannens avgjørelse var ikke uventet. Slik sett har Unibus hatt god tid til å finne andre til- ULOVLIGE HYBLER: Dette bygget skal ikke brukes til boligformål, og utleiefirmaet risikerer tvangsbot hvis ikke fylkesmannens vedtak følges. bud til sine sjåfører, sier sekretær i OSA, Andreas Lauvstad. – Vi kommer til å følge saken nøye med tanke på at ingen sjåfører skal bli skadelidende etter at fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak om at bygget på Romsås ikke skal brukes til boligformål, fortsetter han. Leder i OSA, Rune Aasen, har tidligere sagt at selskaper som behandler sine sjåfører på denne måten bør svartelistes. Tekst og foto: PER FLAKSTAD 28 > Fagbladet 8/2008 Håndbok til renhold 1. desember er det renholdernes dag, og medlemmene av plogspissprosjektet for renhold håper at fagforeninger over hele landet lager et lite opplegg for sine renholdsmedlemmer denne dagen. Som et ledd i Fagforbundets satsing på renhold som et plogspissyrke, er det planlagt en rekke tiltak rettet mot renholdere. Ny bok Noe av det første medlemmene vil merke, er at de kommer til å få tilbud om å kjøpe ei renholdshåndbok til en billig penge. Planen er at boka skal være klar til utgivelse før 1. desember. – Dette er ei arbeidsbok spesielt myntet på renholderens hver- dag, og formatet på den er laget slik at den er lett å ta med på jobb, forteller Nina Karin Skogan, Unni Myrvold og Ann-Helen Porsmyr i gruppen som skal arbeide med plogspissprosjektet. Boka inneholder blant annet informasjon om historikk og lønnsutvikling for renholdere, en HMS-del, førstehjelp, utdanningsmuligheter og desinfeksjon og smittevern. I tillegg vil du finne en «quickguide» om den offisielle renholdsstandarden NS Insta800, tips om annen yrkeslitteratur og en generell informasjon om Fagforbundet. Mye av stoffet i boka er ledsaget av internettadresser der det er mulig å finne utfyllende informasjon. fbaargang2008 fbseksjonSAM