AKTUELT ernes dag Viktig renhold Plogspissprosjektet skal pågå fram til landsmøtet i november neste år. Mye av tida fram til da skal brukes på tiltak som viser hvilken betydning godt renhold har for både trivsel og helse. – Renhold er en uslepen diamant. Vi er alle sammen aktive brukere av renhold fra vi blir født til vi dør, og kvaliteten på renholdet er en viktig del av livskvaliteten vår enten vi går i barnehage, på skole, er yrkesaktive eller brukere av institusjoner, sier prosjektleder Unni Myrvold. Hun håper blant annet at plogspissarbeidet skal bidra til at flere renholdsassistenter tar fagbrev. Tekst: PER FLAKSTAD RENHOLDERNES DAG: 1. desember er en god anledning til å markere hvor stor betydning renholdet har for folk flest. Løft til kollektivtrafikken Stort arbeids- press på operaen Åpningen av ny opera i Oslo har ført til stort arbeidspress for de ansatte. I åpningssesongen for det nye bygget i Bjørvika er det planlagt dobbelt så mange forestillinger som tidligere. Det er i første rekke scenearbeiderne og musikerne som merker det økte arbeidspresset, ifølge NRK. Scenearbeiderne har en avtale som tillater dem å jobbe 48 timer i uken i perioder og 200 overtidstimer i året. Allerede i oktober begynte mange å nærme seg denne grensen. – Vi ser at strikken begynner å strekkes, og vi må gjøre noe med dette før den ryker, sier produksjonssjef Helge Wettre til NRK. Økonomi- og administrasjonsdirektør Bernt Bauge mener åpningssesongen innebærer en unntakstilstand, og at situasjonen vil normalisere seg til neste år.    PF Årets statsbudsjett betyr et gledelig løft for kollektivtrafikken, mener leder i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen, Seksjonslederen er fornøyd med at regjeringen dobler belønningsordningen for kollektivtrafikk i storbyene, men savner en økning i de ordinære tilskuddene til kollektivtrafikk. – Fylkeskommunene har fått økte budsjetter, men jeg skulle ønske regjeringen hadde vært tydeligere på hva pengene skal brukes til. Jeg forventer likevel at fylkeskommunene prioriterer kollektivtrafikken, sier Guldbrandsen. – For jernbanen er dette budsjettet et solid løft, med viktige tiltak som nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, Stavanger og Sandnes, og Bergen og Fløen. Jeg er også glad for at bybanen i Bergen og t-banen i Oslo og Akershus har fått midler. – Dette er viktige investeringer som vil gjøre det lettere for folk å reise kollektivt i og rundt de store byene, sier han. Stein Guldbrandsen er også fornøyd med at regjeringen har begynt å dreie satsingen mot mer klimanøytral kollektivtrafikk. – Nå kommer 15 millioner til forskning gjennom Renenergiprogrammet, og i tillegg får vi etablert det statlige programmet Transnova som skal bidra med tiltak som kan redusere klimautslippene. Det er jeg godt fornøyd med, sier Guldbrandsen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 8/2008 > 29 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2008 fbseksjonSAM