bussIllustrasjonsfoto: colourbox.com egne ansatte, som de ønsker å satse på ved å forsøke å vinne anbudskonkurransen om Trondheims-rutene, forteller Ole Roger Berg. – Men anbudskonkurranser innebærer ofte å presse kostnadene ned så langt som mulig for å være konkurransedyktig på pris. Dette fører til dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de som jobber i selskapet, og for meg er ikke en slik utvikling ensbetydende med å satse på sine ansatte, fortsetter han. – Nå er situasjonen fullstendig låst, og det er derfor vanskelig å komme med noen innspill som innebærer alternativer til full konkurranseutsetting. Anbud er imidlertid en dårlig løsning for både brukerne av kollektivtilbud og de ansatte, og derfor håper jeg fortsatt at vi kan diskutere alternativer når dette har roet seg, sier Ole Roger Berg. – Demokratisk problem Denne saken viser tydelig problemene ved å organisere offentlig eide virk- OMBESTEMTE SEG: Styret i Nettbuss vil likevel ikke selge 80 prosent av Team Trafikk til fylkeskommunen, slik partene i utgangspunktet var enige om. somheter som aksjeselskaper. Når Nettbuss nå trekker seg fra forhandlingene med Sør-Trøndelag fylkeskommune, innebærer det et demokratisk problem, sier fylkestingsrepresentant og leder i Rødt Sør-Trøndelag, Ronny Kjelsberg, til Fagbladet. – Når et rødgrønt fylkestingsvedtak på denne måten motarbeides politisk av et selskap eid av en rødgrønt styrt stat, kommer den udemokratiske organiseringsformen som et AS faktisk er, i veien for demokratiske vedtak, utdyper han. Han mener regjeringen bør innkalle til ekstraordinær generalforsamling og sparke det nåværende Nettbuss-styret. – Regjeringen har varslet en mer aktiv eierskapspolitikk. Nå har de mulighet til å vise det i praksis, sier Kjelsberg. Kunne blitt historisk Bussjåførene i Trondheim har arbeidet aktivt mot planene om konkurranseutsetting og anbud siden i vår. Blant annet aksjonerte de to ganger, og åtte av sjåførene syklet til Oslo med en bønn om hjelp fra Arbeiderpartiet sentralt og regjeringen til å sørge for at de rødgrønne lokalpolitikerne ikke satte bussrutene ut på anbud. Arbeidet ga politisk resultat, og i begynnelsen av oktober vedtok fylkestinget i Sør-Trøndelag med 20 mot 17 stemmer å kjøpe 80 prosent av Team Trafikk. I tillegg inneholdt vedtaket et punkt om trepartssamarbeid mellom fylket, ledelsen i selskapet og de ansatte. Lederen i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen, karakteriserte vedtaket som en historisk rekommunalisering av et kollektivselskap, og Ole Roger Berg sa i etterkant at han så fram til et konstruktivt trepartssamarbeid. Det var denne prosessen som drøyt to uker senere ble torpedert da styret i Nettbuss ombestemte seg og trakk seg fra salgsforhandlingene med fylket. BA OM HJELP: Åtte sjåfører syklet fra Trondheim til Oslo for å be regjeringen og Arbeiderpartiet sentralt hjelpe dem i kampen mot bussanbud. Fra v: Ove Jomar Sunde, Einar Hove, Frohisher Kasirye, Kenneth Iversen, Toril Flønes, John P. Denstad, Jonny Rødsjø og Frøydis Myhren. Fagbladet 8/2008 > 33 fbaargang2008 fbseksjonSAM