Frikjent for trikkedrap Trikkeføreren som var dømt for uaktsomt drap i Oslo tingrett, ble frikjent i ankesaken. Både Oslo Sporvognsdrift og de ansatte i selskapet er glade for dommen. Tekst: PER FLAKSTAD Den 35 år gamle trikkeføreren var selv svært lettet da hun fikk forkynt dommen. – Det var forferdelig ikke å bli trodd av tingretten, for deretter å bli dømt som drapsperson. Nå opplevde jeg at lagmannsretten lyttet til min versjon av hvordan jeg opplevde situasjonen, og at de trodde på det jeg fortalte, sier hun til Fagbladet. Dødsulykken skjedde på en holdeplass i Oslo 27. mai i fjor. Oslo tingrett dømte i vår trikkeføreren til 60 dagers fengsel for uaktsomt drap fordi den mente hun ikke hadde sett i speilet før hun kjørte ut fra holdeplassen. Lagmannsretten kom til at trikkeføreren har sett i speilet og fulgt de sikkerhetsprosedyrer hun skulle, og at hun derfor ikke er skyld i dødsfallet. GLAD: Plasstillitsvalgt Bjørn Colban er glad for at trikkeføreren ble frikjent. Til å leve med Derimot ble trikkeføreren dømt til en bot på 10.000 kroner for uaktsomhet etter veitrafikkloven. Lagmannsretten mener hun feiltolket en person som vinket med armene for å få trikken til å stanse. – Jeg er svært glad for at hun ble frifunnet for drap. Dommen ble også veldig godt mottatt i førergruppa, sier trikkeførerens plasstillitsvalgt, Bjørn Colban, til Fagbladet. Trikkeføreren har hatt både de ansatte og ledelsen Oslo Sporvogndrift i ryggen hele veien, men Colban syns det er et tankekors at hun kanskje ikke ville blitt frikjent i en ankesak uten en arbeidsgiver som engasjerte seg i saken hennes. – Måtte bevise uskyld – Jeg opplever at dommen styrker trikkeførerens rettssikkerhet ved at den legger til grunn at forskrifter og instrukser er fulgt, og at de er tilstrekkelige. Dette er godt å ta med seg for alle som skal kjøre trikk i en storby som Oslo, sier kommunikasjonssjef i Oslo Sporvognsdrift, Cato Asperud, til Fagbladet. Både han og skadekonsulent MaiBritt Støa syns imidlertid det er skremmende at selskapet selv måtte dokumentere forhold som hadde betydning for saken, men som påtalemyndigheten ikke undersøkte. FRIKJENT: Lagmannsretten mener trikkeføreren ikke hadde ansvaret for at en kvinne omkom på holdeplassen i mai i fjor. – Vi kan nesten si det slik at vi måtte bevise trikkeførerens uskyld, sier de. Ikke ansvar for dødsfallet Trikkeførerens advokat, Halldis Winje, er godt fornøyd med dommen, selv om hun mener føreren bør vurdere å anke boten på 10.000 kroner for brudd på veitrafikkloven. – Min klient har fått slått fast at hun ikke har noe ansvar for et annet menneskes død, og det var det viktigste vi ønsket å oppnå med denne ankesaken, sier hun. Fagbladet 8/2008 > 35 Foto: Per Flakstad Foto: Morten Holm, Scanpix fbaargang2008 fbseksjonSAM