OPTIMISME I BARNELANDET > ANGOLA Hovedstad: Luanda (bildet over). President: José Eduardo dos Santos Største byer: Huambo, Lubango, Lobito, Benguela, Cabinda Språk: Portugisisk (off. språk), ovimbundu, kimbundu og andre bantudialekter. Flateinnhold: 1 246 700 km2 Folketall: 14–15 millioner (her strides ekspertene) Befolkningsvekst: 2,8 prosent Kilde: UDs landsider gen. Angola har i dag et regime som lenge har favorisert seg selv og sine. Korrupsjon er et gjennomgripende samfunnsproblem. Tre av fire angolanere lever i ekstrem fattigdom. Vi bør øremerke bistandsmidler i større grad. Fordelingspolitikk er så vidt jeg vet et ukjent begrep for den politiske eliten, sier han til Fagbladet. Han slår fast at til tross for naturressursene, er Angola blant de fattigste landene i verden. To tredeler av befolkningen lever på et beløp tilsvarende omtrent 11 kroner per dag. Engasjert ambassadør I Luanda deler den norske ambassadøren Jon Vea hus med StatoilHydro. Utenfor i vinden, leker det norske flagget med StatoilHydro flagget. Den tidligere lederen for internasjonal avdeling i NHO og leder for NHOs Brussel-kontor syns ikke det er problematisk å sitte så tett på StatoilHydro. Det overordnede målet for det norske offisielle engasjement i Angola i perioden 2006–2010, er å bidra til godt styresett, økt kvalitet til utdanning, respekt for menneskerettigheter og en forsvarlig ressurs- og inntektsforvaltning gjennom kapasitetsstyrking av institusjoner og organisasjoner. Jon Vea er stolt over det norske engasjementet i landet og er også optimistisk på Angolas vegne. – Veksten i 2008 forventes å bli på 35 prosent. Mistet en generasjon Vea har med egne øyne sett den enorme fattigdommen i landet og innrømmer at utfordringene er mange, men ser også at mulighetene er store. – Høy økonomisk vekst og stor oljeproduksjon gjør Angola til et attraktivt land å investere i, sier han. I sitt møte med president Jose Eduardo Dos SKOSELGER: 9-barnsmamma Anna selger sko på det lokale markedet i Sumbe for å ha råd til å sende barna på skolen, men de tre minste er med mamma på jobb. Santos la Vea vekt på hvorfor det er viktig at myndighetene forplikter seg til å jobbe for en sosial utvikling. – Mange undervurderer hva det vil si å gjenoppbygge et land etter 30 års krig. Husk bare på gjenoppbyggingen av Norge etter andre verdenskrig. Angola mistet en hel generasjon under krigen. Tilbake sitter enorme barneflokker uten noen familie, eller med besteforeldre som prøver å ta vare på dem. Dette vil koste landet 30 milliarder amerikanske dollar.. – Men jeg ser en politisk vilje. Blant annet har regjeringen forpliktet seg til å skape minst 1,3 millioner nye arbeidsplasser innen 2012. De har også sagt at de vil satse på helse og utdanning, forteller han. Analfabetisme I dag er analfabetismen i landet høy. Blant kvinner er den rundt 65 prosent. Av barn på landsbygda går bare rundt    > Fagbladet 8/2008 > 47 fbaargang2008 fbseksjonSAM