DEBATT Illustrasjonsfoto: colourbox.com > TARIFF Alternativ til lokale forhand- linger? Åpent brev til ledelsen og forhandlingsutvalget i Fagforbundet. Vi kan oppsummere et generelt veldig bra oppgjør for de store gruppene av våre medlemmer, assistenter/arbeidere og fagarbeidere med ti års ansiennitet og lenger. All honnør til Fagforbundet på alle plan for dette resultatet! Vi kommer likevel ikke unna å rette et skarpt søkelys på det som kalles lokale forhandlinger, og hvor potten i år er på formidable 1,6 prosent pr. 1. mai: Etter det vi kan se, så forsvinner nå samtlige av de personlige tilleggene våre medlemmer rundt om i landet fikk i de lokale forhandlingene høsten 2006, med det resultatet at noen bare får ned mot 2,5 prosent lønnsøkning i år. Og det er mye penger det er snakk om. Ca. 40 prosent av våre medlemmer i Tromsø kommune mister nå mesteparten av de nærmere fem millioner kronene som vi klarte å forhandle fram til dem sist høst. Vel 8300 kroner i snitt til hver. Kan noen forklare logikken her? Den første informasjonen fra forbundet sentralt etter at resultatet var klart, var feil: Fagarbeidere og hjelpepleiere får 25.000 kroner, ble det sagt, uten forbehold. Det ble ikke opplyst at personlige lokale tillegg kom i fratrekk her. Per i dag har ingen fra sentralt hold meddelt medlemmene dette sørgelige faktum. De lokale marerittene av noen «forhandlinger» som fagfor- eningene og arbeidsgiver ennå en gang skal slite seg gjennom, handler altså ikke om annet enn å kives om et forskudd på neste hovedoppgjør for enkelte av våre medlemmer. For da salderes disse lokaltilleggene som en del av resultatet der. Og sammen med pengene fra forrige hovedoppgjør, forsvinner også alle intensjoner og føringer som partene sentralt la inn i forhandlingene. Hvem i alle dager har funnet opp dette systemet i kommunesektoren? Fagforbundet er generelt mot lokale forhandlinger, og det er bra. Men vi må konstatere at våre forhandlere i praksis «kjøper» dette hodeløse opp- Når du forsikrer bedriften din skal du selvfølgelig tenke pris fbaargang2008 fbseksjonSAM