OSS Aktiv karriere På et medlemsmøte på UNN Harstad sykehus takket vi av vår mangeårige leder i Norsk Kommuneforbund og fra 2003 leder i Fagforbundet, Sigrid Furu Berg. Sigrid har vært aktiv tillitsvalgt i godt over 30 år, både på fylkesplan og lokalt på Harstad sykehus. Hun har hatt mange tillitsverv; f.eks. medlem av arbeidsutvalget, studieleder, kasserer og leder i fagforeninga som i perioder ble kombinert med vervet som hovedtillitsvalgt. Sigrid har deltatt på mange landsmøter, og under markeringa sa fylkesleder Sylvi Nergård at hun husket godt da Sigrid sang fra talerstolen. Sigrid er delvis pensjonist nå og sitter i styret vårt som pensjonistrepresentant. I tillegg er hun politisk engasjert i Harstad Ap. På markeringa beskrev Sigrid Nyvalgt leder i Fagforbundet UNN Harstad Randi Steinli Pedersen (t.v.) overrekker gavekortet til Sigrid Furu Berg. organisasjonshistorie, en historie vi skulle ønske vi kunne dele med flere. Hun er også oppfordret til å skrive bok. Spesielt ble hun hyllet for å ha talt jentenes sak, kjørt dem fram i fagbevegelsen, noe som ikke alltid hadde vært like lett. Hun ble også betegnet som en «mor» som spesielt tok vare på nye tillitsvalgte og viste omtanke for medlemmene. Sigrid ble også hyllet som verver nummer én. Hun fikk overrakt blomster og bilde fra Fagforbundet Troms og fra Fagforbundet UNN Harstad et gavekort som takk for mange års innsats til medlemmenes beste. Tekst: Randi Steinli Pedersen Uforglemmelig tur Fagforbundets Seniorutvalg i Bergen har vært på en femdagers tur til Stavanger og Lysefjorden med parken Flor og Fjære. Det var en uforglemmelig tur for oss alle. Vil gjerne sende en hilsen til alle som var med og takke for samværet. Sekretærmarkering Tekst: Kari Solberg Ni medlemmer i Fagforbundet Hurum avd. 150 markerte Sekretærenes dag i. april med hyggelig og aktivt samvær på Oslofjorden Grønsand Gård Golfsenter! Vi spiste pizza, spilte golf og hadde en koselig kveld med også faglige diskusjoner. Deltakere fra venstre: Ann-Karin Aulie, Ingrid Teigen, Ingrid Johannesson, Jorunn Engh Gundersen, Torill Lislerud, Wenche Kråkeland, Bjørg Ugstad og HTV Randi Dahl Jørgensen. Lederen i Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Hurum, Anne Grete Jagland, sto bak kameraet. Tekst og foto: Anne Grete Jagland Fantastisk høsttur Fagforbundet Årstad pensjonistgruppe hadde en fantastisk høsttur til Øygarden og Sund i september. Vi besøkte bl.a. Kystmuseet i Øygarden og Nordsjøfartmuseet i Telavåg. En uforglemmelig tur for oss alle. Solidaritet i Nepal Norske LO-medlemmer går i bresjen for å skaffe strøm ved et sjukehus i Rolpa i fjellheimen i Nepal. Helselag til Nepal har tatt initiativ til å bygge et mikrovannkraftverk på 16 kilowatt for sjukehuset. Vi samler inn penger – først og fremst i fagbevegelsen. I skrivende stund har vi fått inn 150.000 kroner, men målet er å samle inn 250.000 kroner i løpet av året. Med Fagforbundets «omtanke – solidaritet – samhold» (OSS) i tankene, oppfordres foreninger til å kaste seg inn i stafetten! Det er selvfølgelig også mulig for privatpersoner å bidra. Oversikten over hvem som har bidratt til nå og annen informasjon fins på www.helselagtilnepal.no Bevilgninger sendes til Helselag til Nepals innsamlingskonto: 6045.09.15745. Tekst: Per Martinsen Tekst: Kari Solberg 56 > Fagbladet 8/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM