KRYSSORD «Aller mest ensom kan du være når du aldri er alene.» AKSEL SANDEMOSE Hermod    Ord- Brudd FN Mynt fork. Fisk Kyndig © 150    Fabel11-2007 aktig styrer Armslag Kvinne Skjær Fugl Gast Styre Hast Trivsel Intensitet Fugl Rett Virak Enorm Lære Plass Lever Husdyr Løvtre Anfall Drikk Gjøre klar Lengte Krenke Lands-    Medkjent    virke Land Ordstrøm Rensemiddel Bedrift Hylle Utsikt Hunndyr Stiger Oksygen Tall fork. Antrekk Opprop Orke Bosted Rydde Kant Hertil Bekymre Kjøretøy Nedbetale Jentefut Person. pron. Grei Pluss Polit.parti Dorsk Addere Snor Mot Tone Mottager Anfall Belegg Rygg Dyrke Farlig Fugl Utsøkt Løsningen på kryssord nr. 8 må være hos oss innen 15. desember! Merk konvolutten med «kryssord nr. 8» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut VINNERE av kryssord nr. 5 GP    > Vi har trukket tre vinnere ALDRENDE ILE ARBEIDERNES V BSSAGNIN som hver får 10 flaxlodd: åpnes! ENDE TREG NE TuridOlsen IOFRELUT ODDLFØNEM 3970 Langesund DAVID KRÅKE E S I D EBBA SMÅLÅTEN IreneA.Folgerø NAVN BEVARES ELANOJSANR ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET NM R YMTE L ETNA ABEL NEPALSK HORN L ULIKE DUST VY RISE R T SJASKET L INNI UGLETGOKÅLEGEN HERDET HVESSE R VE 9019 Tromsø Jorunn Strand 6590 Tustna 58 > Fagbladet 8/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM