T E I INNHOLD > Foto: Karin E. Svendsen 9    TEMA: NAV – Nesten Alltid Vanskelig 14    Fordømmer Israels terrorbombing 16    Høvdingsetet Borg 20    PORTRETTET: Ansikt til ansikt med entusiasten 26    Hyppige treff 44    FOTOREPORTASJEN: Ser du diamanten? 50    Aldri hodet over vannet 56    Snart klare for eldrebølgen FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 42 Seksjonslederen 53 Debatt 58    KRONIKK: Hvor går Island? 60 Oss 62 Kryssord 63    Tegneserie og Petit 66    JOBBLIV: Kick av å krasje Det vante livet Beboerne deltar i matlaging og annet husarbeid på Tjærahågen Bofellesskap. De tilhører en generasjon som ikke er vant med å gå på restaurant. I hvert fall ikke hver dag. Og samtalene går lett når pleiere og beboere både arbeider og spiser sammen. 32 > 27–42    HELSE OG SOSIAL Fattige drømmere Louise fra Ecuador har reparert sko i New York i 18 år, og har ikke sett familien sin på like lenge. Den amerikanske drømmen handler for svært mange ikke om å bli rike, men om å skrape sammen nok til mat og husleie. 50 > 2 > Fagbladet 1/2009 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE KONSTITUERT ANSVARLIG REDAKTØR Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 TYPOGRAF Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 I permisjon: Vidar Eriksen Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251 241    393 K L M J R Foto: Henrik Pryser Libell M Ø E fbaargang2009 fbseksjonHEL