Fordømmer Israels terrorbombing Forbundsstyret i Fagforbundet er sjokkerte, sinte og fortvilte over det som skjer i Gaza, og fordømmer Israels terrorbombing i en meget skarp uttalelse. Systematisk undertrykking – Det blir ingen fred uten frihet for det palestinske folket, og da må det skje store og dramatiske endringer. Jeg har reist mye i området, og har selv opplevd hvordan palestinere blir kontrollert og trakassert og holdt i et jerngrep Israelerne kjører på store «bypass-roads», mens palestinerne henvises til kronglete småveier. De må gjennom kontrollposter, og hvis de sier et galt ord, kan de glemme å komme videre. – Jeg har selv forsøkt å importere palestinske varer for å hjelpe næringsdrivende, men israelske restriksjoner og bestemmelser gjør det nesten umulig å få til. – Det israelske myndigheter holder på med, er en effektiv og systematisk undertrykking av et annet folk, sa Trygve Natvig. I tillegg til penger og Tekst: PER FLAKSTAD Forbundsstyret er opptatt av våpenhvile, men understreker i sin uttalelse at en våpenhvile ikke betyr at Israels okkupasjon av Gaza er over, og at den heller ikke kan oppheve Israels mange folkerettsstridige handlinger mot det palestinske folket. Derfor må norske myndigheter stille Israel til ansvar for krigshandlingene, heter det i en uttalelse. Forbundsstyret vedtok også å støtte Norsk Folkehjelps arbeid i Gaza og i de palestinske områdene med 500.000 kroner. Forbundsstyret mener verden er blitt forført av fredssamtaler og forhandlinger, og alt snakket om en fredsprosess i Midtøsten. Samtidig har Israel styrket sin stilling som en sterk okkupant, mens forholdene for svært mange palestinere bare er blitt verre. 60 års historie På forbundsstyrets møte redegjorde forbundets rådgiver Trygve Natvig om situasjonen i Gaza. Han er utdannet prest, og hadde en sterk opplevelse på begynnelsen av 90-tallet da han i regi av Norges Kristelige Studentforbund var vertskap for kristen, muslimsk og jødisk ungdom som kom til Norge for å forsøke å snakke sammen. Omtrent samtidig reiste han ned til området, og det han så og opplevde, gjorde at han i årene som fulgte engasjerte seg sterkt i palestinsk solidaritetsarbeid. – Det er viktig å huske på at dette ikke begynte med Hamas-raketter og Israels bombetokter for noen uker siden. Dette begynte for 60 år siden. Selv om det blir forhandlet fram en våpenhvile, vil veien fram til en fredelig løsning i dette området være fryktelig lang, sa Natvig til forbundsstyret. Stod stille for Gaza Norsk lokomotivmannsforbund og Fagforbundet Oslo Sporveiers Arbeiderforening gjennomførte en solidaritetmarkering i forkant av fakkeltogene i flere norske byer. Klokka 16 torsdag 8. januar stanset alle persontogene i Norge, og alle tbanene og trikkene i Oslo i to minutter. Forbundene krevde at den israelske voldsbruken stanses, og at de israelske styrkene trekker seg ut av Gaza. Videre mente begge forbundene at blokaden Gaza har vært utsatt for må oppheves umiddelbart slik at mat og medisiner kan komme uhindret inn og avhjelpe den humanitære situasjonen i området. 14 > Fagbladet 1/2009 fbaargang2009 fbseksjonHEL