AKTUELT Til en annen virkelighet Deltid kan bli dyrt Karin Andersen (SV) mener arbeidsgiver bør betale overtid til alle dem som på grunn av uønsket deltid må ta løsvakter. – De fleste som går i disse stillingene, taper i lønn og pensjon og er nødt til å jobbe ekstravakter for å få endene til å møtes, sier hun til Klassekampen. SVs medlem i Stortingets arbeids- og sosialkomité syns det er flott at LO-leder Roar Flåthen sier at kampen mot uønsket deltid blir en hovedsak i tida framover. En mulig løsning kan være å innføre overtidsbetaling for alle ekstravakter som deltidsansatte må ta for at turnusen skal gå opp. – En slik ordning ville gjort det veldig ulønnsomt for arbeidsgiver å operere med mange små brøkstillinger, sier Andersen.    KES Strikkende sørlendinger sørger for at barn i Tanzania holder varmen. Medisinsk personell fra Sykehuset i Kristiansand hjelper til på prematuravdelingen i Haydom. 16 ansatte ved Nyfødt/Intensivavdelingen ved Sykehuset i Kristiansand besøkte i høst Haydom Lutheran Hospital i Tanzania. De tok del i arbeidet på Føde/barselavdelingen, Avdeling for premature og Barneavdelingen. På Barneavdelingen kommer mange barn med malaria og tuberkulose. Siden de fleste menneskene i området bor i jordhytter med åpen ild for matlaging, tar sykehuset også imot mange barn med store brannskader. – Vi sitter igjen med mange sterke inntrykk. Blant annet fra fødeavdelingen med stort arbeidspress og 6000 fødsler i året, forteller en av deltakerne, barnepleier Vigdis Wikstøl. – Jordmødrene og fødselshjelperne hadde lange vakter og kummerlige arbeidsforhold, og opptil åtte mødre med barn kunne ligge på hvert rom. Misjonærer fra Mandal Misjonærene Kari og Ole Hallgrim Evjen Olsen fra Mandal kom til Haydom for 35 år siden. De har ifølge Wikstøl betydd mye for blant HOLDER VARMEN: Luer, votter og tepper sørger for at de minste kan bruke energien på å vokse. Erfaring fra overgrepssaker Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) har samlet 73 eksempler på barneverntjenestens arbeid med barn som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Kontorene som deltok i prosjektet Barneverntjenestens håndtering av saker med vold og seksuelle overgrep, ble oppfordret til å velge ut saker hvor de mente de hadde gjort en god jobb. På den måten ønsket prosjektleder og medarbeidere å snu fokus fra et mangelperspektiv til et mulighetsperspektiv. Nova Rapport 5/2008 kan lastes ned gratis eller bestilles fra www.nova.no    KES annet utbyggingen av sykehuset. – Doktor Olsen døde for et par år siden, men Mama Kari bor fremdeles i huset sitt på sykehusområdet. Hun har vært en pådriver for å få bygget et hus for pårørende. Her bor de og lager mat til sine som er innlagt, forteller Wikstøl. Luer og sokker Reiseleder var barnelege Jorunn Ulriksen, som i høst besøkte sykehuset for 11. gang. – Mange sykepleiere og leger har veiledet og hjulpet prematuravdelingen i Haydom. Jorunn er en av dem, og hun har også startet aksjonen Luer og sokker til premature på Haydom, forteller Wikstøl. – Hun har lært oss hvor viktig det er at de små holder varmen. Energien trenger de for å vokse. Wikstøl kan fortelle at i dag sitter kvinner på hele Sørlandet og strikker til Haydom. – De små får luer og sokker med seg hjem, så det trengs alltid plagg og pledd. Vigdis Wikstøl forteller mer fra turen på barnepleierkonferansen på Storefjell 20.–22. april. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Miljøbehandling i demensomsorgen Helsedirektoratet har tatt initiativ til et treårig utviklingsprogram om miljøbehandling i demensomsorgen. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (NKAH), Sykehuset Innlandet HF og NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS skal delta i arbeidet med å kartlegge bruken av, videreutvikle og spre gode verktøy innen miljøterapi. Miljøbehandling for personer med demens har som mål å sette den enkelte i stand til å bruke sine ressurser maksimalt og bidra til å opprettholde selvstendighet så lenge som mulig. – Det er svært viktig å øke kunnskapen, videreutvikle metodene og videreformidle dette til tjenestene slik at de som har demens, kan få et bedre liv, sier avdelingsdirektør Kristin Mehre i Helsedirektoratet. Programkoordinater er enhetsleder for demens, Anne Marie Mork Rokstad, ved NKAH. Kontaktperson i Helsedirektoratet er seniorrådgiver Lasse Frantzen. Les mer på www.helsedirektoratet.no    KES 28 > Fagbladet 1/2009 Foto: Vigdis Wikstøl fbaargang2009 fbseksjonHEL