AKTUELT Verneombud i miljøarbeid Kommunen har spart store beløp etter at de begynte å miljøsertifisere virksomhetene sine. Kommunens egne verneombud er ressurspersoner i arbeidet. Nedre Eiker har vært en pilotkommune i prosjektet Livskraftige kommunerª siden desember 2006.  En av barnehagene våre har redusert søppelmengden fra 22 til 2 kilo i uka. Resten er sortert og levert til gjenvinning, opplyser hovedverneombud Tor Arne Bjørn i Buskerud-kommunen. Hvis alle landets 6622 barnehager hadde gjennomført samme tiltak, ville søppelmengden blitt redusert med sju millioner kilo i året. Slik resulterer godt miljøarbeid i reduserte renovasjonsutgifter for kommunen. Øker egen kompetanse Mange kommuner er i gang med å miljøsertifisere sine virksomheter. Det spesielle i Nedre Eiker er den rollen som verneombudene har fått i dette arbeidet.  I stedet for å betale penger ut av kommunen, investerer Nedre Eiker i egne ansatte. På den måten beholder vi kunnskapen innad i organisasjonen etter at sertifiseringen er ferdig. Slik blir klima- og miljøarbeid en integrert del av kommunens arbeid, sier Tor Arne Bjørn.  Hvis Nedre Eiker skulle ha kjøpt dette opplegget fra et konsulentfirma, ville det ha kostet ca. 900.000 kroner. Kostnadene ved å gi verneombudene og virksomhetslederne utvidet opplæring og ansvar koster rundt 200.000, sier hovedverneombudet. GODE ERFARINGER: Nedre Eiker kommune har høstet gode erfaringer med utvidet ansvarsområde for verneombudene. Fra venstre: hovedverneombud Tor Arne Bjørn, ordfører Elly Therese Thoresen og kommuneplanlegger og miljøkoordinator Randi Larsen. Miljøfyrtårn  Alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres som miljøfyrtårn, sier Tore Hegnes, virksomhetsleder for Kommunalteknisk drift i Nedre Eiker. Han opplyser at arbeidet med å legge om kommunens sjukehjem og øvrige virksomheter til miljøfyrtårn er i startgropa. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Barnepleiere ved Kvinneklinikken Kvinneklinikken består av 5 seksjoner. Seksjon for obstetrikk med 2000 fødsler pr. år, med stor andel komplisert obstetrikk  Avdelingen er godkjent Mor Barn vennlig, seksjon for gynekologi med en sengepost på 6 senger samt dagkirurgisk virksomhet, seksjon for gynekologisk cancer, seksjon for barnløshet og assistert befruktning og seksjon for fostermedisin og ultralyd. Vi har ledig flg. stillinger:           Kvalifikasjoner      barsel og barnesykepleie. Vi tilbyr                     Personlige egenskaper      Kontaktinfo:      Vi benytter elektronisk søknadsbehandlingssystem. Se annonsetekst på: www.rikshospitalet.no www.rikshospitalet.no Fagbladet 1/2009 > 29 CICERO ev fbaargang2009 fbseksjonHEL