KOMMUNIKASJON: – For meg er det viktig at lederen og resten av personalet er gode på kommunikasjon, sier Kjetil Torbergsen. Her sammen med virksomhetsleder. «En god leder må være rettferdig og ikke redd for å ta upopulære avgjørelser.» HILDE KARLSEN, tillitsvalgt boende. Før det hadde hun arbeidet som hjelpepleier i ambulerende nattjeneste, hjemmetjenesten og på sjukehjem siden 1995. Siden 2001 var hun hovedtillitsvalgt i kommunen. – Jeg har også arbeidet noen år i hotellbransjen og har tatt lederutdanning, så jeg har jo en ledelsesfilosofi, sier hun. – Jeg kan for eksempel ikke sitte på kontoret og snekre arbeidsdagen for hver enkelt. De må selv ta ansvar og finne løsninger der og da, sier hun. Ledelsesfilosofi Lederen selv tror det er helt nødvendig at en leder evner å se hver enkelt medarbeider. – Og det kommer nok godt med at jeg er glad i folk. Jeg syns det er en fryd å følge en nyutdanna hjelpepleier fra den første usikre tida og framover. Og det kjennes godt å se at hun eller han vokser og fremdeles står i jobben etter flere år, sier Karin Mollan Hansen. Hun mener også at sammensetningen av personalet har mye å si for arbeidsmiljøet og tjenestekvaliteten. – Jeg kunne velge og vrake blant sterke søkere i 2004, og vi har en perfekt miks mellom nyutdanna folk som er oppdatert på teori, og mennesker med lang erfaring. I tillegg til at vi har en god aldersmessig spredning med ansatte mellom 20 og 60 år, har vi også en god blanding av kvinner og menn. I nattjenesten har vi 3 menn av 11, og i vikartjenesten er 5 av 18 menn. Ikke alle passer – Ansatte hos oss arbeider ofte aleine og må ha evne til å observere brukere, vurdere nye situasjoner og ta raske avgjørelser. – Hver enkelt har stort ansvar. De må være selvstendige, stole på seg selv og ha evnen til å snu seg rundt, sier Karin Mollan Hansen. Hun har erfart at ikke alle passer til akkurat denne tjenesten. – Mange har vært innom og sluttet etter en periode. Hvis en medarbeider blir sjukmeldt etter kort tid, tar jeg en samtale med ham eller henne for å undersøke om vedkommende kanskje ikke er kommet på rette hylle. Det er bedre å skifte jobb enn å være et sted du ikke trives. – Men vi er en kjerne som passer til dette og som har vært her siden begynnelsen, legger hun til. For at det skulle bli mulig, har hun sammen med fagkoordinator og medarbeiderne flere ganger snudd på interne rutiner og ordninger. – Vi har blant annet endret på tidspunkt for vaktskifte og rutiner for bytting av vakter. Og ser kontinuerlig på hvem som passer best til de ulike oppdragene. Møtepunkter En endring er at det månedlige personalmøtet hvor alle er til stede, er flyttet fra dagtid til klokka seks på kvelden. – Da er det lettere å gjøre noe sosialt sammen etterpå, er argumentet. For sosiale er de. En gang i året har de en blåtur, og hver måned møtes de til lønningstreff. – Vi ser ikke så mye til hverandre til hverdags. De fleste er bare innom og henter posten. Ellers flakser de rundt. Og de som har nattvakt, møter jeg bare i døra når jeg kommer om morgenen, forteller Mollan Hansen. Det meste av kommunikasjonen mellom henne og medarbeiderne foregår derfor via sms. I tillegg til personalmøter, har avdelingen arbeidsmiljøutvalg med en representant for hver avdeling pluss hovedvernombud og tillitsvalgt. De ansatte er også representert i Kompetansegruppa som planlegger fagdager og internundervisning, Informasjonsgruppa som styrer internettsidene og Kvalitetssirkelen som følger med på lover og forskrifter. – Vi har ennå ikke hatt noe tilsyn her, men de kommer nok, og da må jo alt være på stell, mener Mollan Hansen. VIL HØRES: – En dyktig leder er lydhør for ønsker, men også modig nok til å ta en avgjørelse og holde fast ved den, mener (f.v.) Kjetil Torbergsen, Janina Nilsen, tillitsvalgt Hilde Karlsen, Karin Molland Hansen, Ingunn Eliassen og Berit Gullhav. Fagkoordinator Grethe Kristensen stående. Fagbladet 1/2009 > 31 fbaargang2009 fbseksjonHEL