> TJÆRAHÅGEN BOFELLESSKAP Beboerne ved Tjærahågen har en skår på minst 14 på Barthel ADL-indeks ved inntak. Hvis skåren blir lavere enn 9, vurderes flytting til annet sjukehjem. Tjærahågen Bofellesskap har tre avdelinger med til sammen 29 beboere pluss en forsterket enhet for fire beboere. informasjon, forteller Tverå. – Men da vi kartla hva de pårørende faktisk visste, gikk det opp for oss at informasjonen hadde vært ufullstendig og tilfeldig. Og den var ikke dokumentert. Vi regnet for eksempel med at de som var her ofte og som vi snakket mye med, hadde lagt merke til og visste like mye som oss. Men det viste seg at de som var her mest, var de som visste minst. Trent for observasjon Det er kanskje ikke så merkelig at pårørende ikke hadde observert like mye som pleierne. For ansatte på Tjærahågen legger stor vekt på og har høy kompetanse nettopp på observasjon. – Arbeidet med mennesker som ikke kan si fra når de kjenner smerter eller føler ubehag, stiller store krav til observasjonsevnen, sier Ann-Marit Tverå. Hun understreker at det ligger et budskap i all atferdsendring. Og uansett hva en beboer feiler, vil pleierne merke det hvis de bare observerer godt nok. – Hvis vi for eksempel ser at en beboer som vanligvis smører maten sin sjøl, bare sitter og skraper i brødskiva, må vi undersøke hva det kan komme av. Vi vet for eksempel at alle sjukdommer, også noe så bagatellmes- sig som en urinveisinfeksjon, stjeler all energi fra en person med demens. Så for at vi skal kunne gi god pleie, må vi heile tida observere. Jevn bemanning Bemanningen ved Tjærahågen er like høy alle dager selv om ingen arbeider mer enn hver tredje helg. – Beboerne trenger like mye aktivitet og pleie i helgene som ellers i uka, mener Ann-Marit Tverå. De klarer å holde bemanninga jevn fordi de både har to pensjonister og et par uføre med litt restarbeidsevne i tillegg til at de alltid har seks sjukepleierstudenter inne. – Vi skulle også gjerne tatt inn lærlinger i helsefag, men vi er ikke godkjent som læreplass, sier hun. Forklaringen på manglende godkjenning er at vi har for få pleiepasienter. IKKE NOE RESTAURANTLIV: Maria Rundhaug er vant til å lage middagen sjøl. I dag skreller hun poteter sammen med Anette Aurora Herseth. > Fagbladet 1/2009 > 33 fbaargang2009 fbseksjonHEL