SAMMEN OM MÅLTIDET: Pleiere og beboere er sammen om å forberede middagen. Etterpå sitter de sammen og spiser. Friske folk – Her tar vi reingjøringa med skippertak. Alle har et ansvar for at det er reint nok. For oss teller det mer at vi har lite infeksjoner her, og at vi bruker minimalt med antibiotika, sier Tverå. Hun tror grunnen til den gode helsa blant beboerne er at de fortsetter å leve et mest mulig normalt liv etter at de har flyttet inn på sjukehjemmet. – De er fysisk aktive og mye ute i frisk luft. Vi sørger også for at alle rom blir godt utlufta. Og så spiser de vanlig, velsmakende og næringsrik mat. God hygiene – Hygiene er viktig, og vi er selvfølgelig nøye med håndvask etter toalettbesøk og før matlaging og måltider. Men det er vi jo hjemme også. Tverå gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å kjenne noen urinlukt verken på rommene eller i gangene på Tjærahågen. – Jeg tror det er fordi vi har eget vaskerom og tar skittentøyet med en gang. Lukta setter seg fort i veggene hvis tøyet blir liggende to–tre dager før det blir hentet til vasking. Stor aktivitet og ingen tvang Personalet ved Tjærahågen Bofellesskap har ifølge daglig leder mange sterke sider. I tillegg til at de er gode på observasjon, er de ifølge Tverå også kjempegode på aktivitet og å unngå tvang hvis noen motsetter seg pleie. – Vi har to aktivitører. De går inn i den daglige turnusen og pleien, men de har ideer til aktiviteter som alle ansatte kan ta initiativ til. Etter min mening er det den beste måten å bruke aktivitørene på, og mye hadde gått tapt uten aktivitører i personalgruppa, mener hun. Blant de fordelene beboerne og 34 > Fagbladet 1/2009 Gjennombrudd Den norske legeforening har siden 1998 gjennomført en rekke landsdekkende gjennombruddsprosjekter. Modellen skal bidra til å skape kultur og kompetanse for kontinuerlig forbedring på den enkelte arbeidsplass. Sammen med Sosial- og helsedirektoratet, KS, Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet gjennomførte Legeforeningen Gjennombruddsprosjekt Sykehjem i 2008. Prosjektperioden gikk fra februar til november. 24 sjukehjem over hele landet deltok i gjennombruddsprosjektet i fjor. Hvert sjukehjem valgte et område hvor de mente de kunne skape målbare forbedringer i løpet av ni måneder. Tjærahågen Bofellesskap deltok med sitt prosjekt Bedre samhandling med og informasjon til pårørende. Alle beboere har en demenslidelse, og mellom 80 og 90 prosent av dem har ikke samtykkekompetanse. Pasientrettighetslovens pålegger sjukehjemmene informasjonsplikt med bruker, eller med pårørende dersom bruker ikke har samtykkekompetanse. BARTHEL ADL-INDEKS En indeks for registrering av ADL (Activity of daily living) innebærer observasjon av hva pasienten faktisk gjør. Skår representerer grad av uavhengighet av hjelp fra en annen person. Maks skår er 20 poeng. Eksempler på hva som registreres er kontinens, fødeinntak og forflytning. fbaargang2009 fbseksjonHEL