KURS Ammeveiledning trinn III og IV Dette kurset vil bidra til å øke din kompetanse slik at du raskere finner årsaken til et ammeproblem og kan gi forskningsbasert veiledning. Målgruppe: Helsesøstre, sykepleiere, jordmødre, barnepleiere og andre som gir ammeveiledning. Tid: Trinn III: 23. mars. Trinn IV: 24. mars 2009 Sted: Konferanselokalene i Forskningsveien 2A (GSK), sør for Ring 3, ved Rikshospitalet i Oslo. Dette er kurs III og IV i en rekke på 4 trinn som kan følges enkeltvis. For program og elektronisk påmelding: www.rikshospitalet.no velg: Sykehus og avdelinger    Nasjonalt kompetansesenter for amming    kurs og konferanser Spørsmål om kursinnhold kan rettes til Nasjonalt kompetansesenter for amming ved Elisabeth Tufte på tlf. 23 07 54 08 Nasjonalt kompetansesenter for amming driver forskningsbasert arbeid for å fremme amming og kunnskap om morsmelk, blant helsepersonell, myndigheter og media, nasjonalt og internasjonalt. KURS I FAGFORBUNDET Seksjon Helse- og Sosial Buskerud Landsdekkende konferanse for barnepleiere Tema: " Diabetes hos barn " Vekstforstyrrelser " Infeksjoner v/barnelege Lars Krogvold " Fot og hoftefeil hos nyfødte v/ortoped Marianne Olsson og barnefysioterapeut Cecilie Hansen. " Rusmiddelbruk i svangerskapet v/jordmor Liv Trønnes " Besøk fra barne- og fødeavdeling på Hydom Lutheran Hospital i Tanzania v/barnepleier Vigdis Wikstøl Det tas forbehold om endring i tema. Sted og tid: Storefjell Resort Hotell, Gol 20-22. april 09 Kursavgift: Medlemmer kr. 2700,-    Ikke medlemmer kr. 3500,Begge prisene inkluderer opphold i dobbeltrom og helpensjon f.o.m. lunch t.o.m. lunch onsdag (enkeltrom mot tillegg). Medlemmer i Fagforbundet har mulighet til å søke Fagforbundet sin stipendordning. Påmeldingsfrist: 13.2.09 Påmelding til: Fagforbundet Buskerud Skjema for påmelding ligger på: www.fagforbundet.no/shs http:/buskerud.fagforbundet.no Påmeldingsskjema sendes til mail: fylke_buskerud@fagforbundet.no eller til: Fagforbundet Buskerud Haugesgt.1, 3019 Drammen, Fax: 32891413 Eventuelle spørsmål vedrørende konferansen stilles til: Kristine Bjella Stavn, Seksjon Helse- og Sosial Fagforbundet Buskerud tlf: 328 98 090/911 08 811. Giro sendes etter påmeldingsfristens utløp. Dette er en bekreftelse på at du har kommet med på kurset. Kursmateriell ettersendes når kursavgiften er mottatt. dag, ringer jeg og gjør avtale om en annen dag, fortsetter hun. I jobben som hjemmehjelp er hun tilknyttet Finsalsenteret og oppfordrer andre arbeidsgivere til å satse på arbeidskraft som kan og vil jobbe, selv om de er langt oppe i årene.  Sålengeeneristandtildet og gjerne vil jobbe, så syns jeg at også vi på 80 år bør få slippe til, fastslår hun.  Skulle hatt flere som Petra Det siste har Lise Lotte Jernek, som er soneleder på Finsalsenteret, ingen problemer med å slutte seg til.  Jeg har kjent Petra i 24 år og har brukt henne som hjemmehjelp like lenge. Mange er litt skeptisk til å la hvem som helst få innpass og syns det er lettere å kommunisere med en på deres egen alder. Petra er den drivkraften vi har hatt å gå på, og i tillegg er hun veldig flek- sibel med å følge folk til legen eller butikken, sier Jernek.  På grunn av helseproblemer kan mange hjemmehjelpere ikke stå i jobben når de har passert 60 år, men Petra er veldig åndsfrisk og observerer gjerne ting vanlige hjemmesjukepleiere og hjelpepleiere ikke ser. Så lenge hun er så sprek som nå, syns jeg det er viktig at hun kan få jobbe så lenge hun kan. Den dagen hun ikke kan kjøre bil lengre, blir det vanskeligere, fortsetter Jernek. Hun forteller at det skiller nesten 60 år mellom den yngste og eldste hjemmehjelpen ved Finsalsenteret. En er 68 år, men Petra er og blir den desiderte nestoren.  Hun er godt likt av alle og har en arbeidsmoral som overgår mange yngre. Vi skulle gjerne hatt flere slike. Fagbladet 1/2009 > 37 fbaargang2009 fbseksjonHEL