hel_38-39:Fagbladet 02-02-09 13:05 Side 38 KURS Nevroklinikken, Epilepsisenteret SSE  ønsker velkommen til kurs: EPILEPSI OG ELDRE STED: Epilepsisenteret SSE, G. F. Henriksensvei 23, 1337 Sandvika. TID: 12. februar 2009. Kl 09. PRIS: Kr 1250,- Målgruppen for kurset er ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. For mer informasjon, tilsendelse av program og påmelding innen 2. februar: Telefon: 67 50 13 27/67 50 11 95. E-post: NKL-kursadministrasjon@rikshospitalet.no Programmet legges også på: www.rikshospitalet.no/nevroklinikken/kurs NEVROKLINIKKEN Seksjon for undervisning og kompetansesentre TA EN UTDANNING HOS OSS Bachelor i sykepleie Sykepleiere er ettertraktede arbeidstakere. Som sykepleier kan du blant annet jobbe på sykehus, med helseopplysning eller innen bedrifthelsetjenesten. Les mer på: www.hiak.no/sykepleie Bachelor i vernepleie Vernepleie handler om å bedre livskvaliteten og levekårene for mennesker med funksjonsvansker og bistandsbehov. Les mer på: www.hiak.no/vernepleie Yrkesfaglærer i helse- og sosialfag Dette er en utdanning for deg som har yrkesutdanning og erfaring innen helse- og sosialfag, og som ønsker å undervise i faget ditt. Les mer på: www.hiak.no/ylhelse Bestill studiekatalogen på www.hiak.no eller på SMS: Send HIAK >navn, adresse> til 1980 Mer info: eller Fag-/svennebrev eller tilsvarende. Minimum to års relevant yrkespraksis. Generell studiekompetanse eller realkompetanse. ... for yrkesfaglærere trenger vi! i grunnskolen Lærer i relevante fag på 5.-10. trinn Opplæringsjobber innen næringslivet Medarbeider på opplæringskontor      38 > Fagbladet 1/2009 Din kompetanse  vår etterspørsel Yrkesfaglærer i videregående skole Responsreklame.no fbaargang2009 fbseksjonHEL