Sikrer matkvaliteten og sparer millioner Ved hjelp av et nytt dataverktøy har forsyningskjøkkenet på St. Olavs Hospital i Trondheim fått mye bedre kontroll på råvarekostnadene og kvaliteten på maten som lages. Tekst og foto: BJØRN VÆRNESS 40 > Fagbladet 1/2009 – I disse pressede tider er det viktig at vi ikke firer på kvaliteten. Men nå har vi fått et system som sikrer bedre kvalitet og som dessuten sørget for at vi klarte å redusere svinnet med hele tjue prosent, sier kjøkkensjef Gunnar Kvamme. Styrer det meste Det norskutviklede dataprogrammet Nutshell styrer innkjøp av råvarer, bestillinger, dietter, oppskrifter og ernæringsberegninger. Avdelingene bestiller mat til det antall pasienter de til enhver tid har innlagt. En slik kopling gjør det mulig for pasienten å få mat tilpasset sitt behov. Matbudsjettene er skjøvet ut på hver enkelt sengeavdeling, slik at kostnadene tas der de oppstår. – Tidligere var det ingen kontroll mot pasientlistene. Alle bestilte så de fbaargang2009 fbseksjonHEL