SEKSJONSLEDER Gode forslag kan bli enda bedre Fagforbundet støtter forslaget fra Barne- og likestillingsdepartementet om at barnevernet må begrunne alle vedtak som innebærer at ungdommer ikke blir tilbudt ettervern. I et høringsnotat går forbundet i tillegg inn for at alle ungdommer skal ha sin egen saksbehandler i barnevernet. Denne må ha ansvar for oppfølging, og ungdommen må kunne kontakte saksbehandleren. «For å gi et godt ettervernstilbud, er det avgjørende med samarbeid mellom ulike fagområder og etater. I forståelsen av den enkeltes behov for ettervern og naturlige samarbeidspartnere, er det viktig å øke samarbeidet med helsetjenestene, inkludert psykisk helsevern,» heter det i høringsnotatet. Fem år med Kreativt omsorg Seksjon helse og sosial (SHS) arrangerer Kreativ Omsorg for femte gang 22. og 23. april. Arrangementet er lagt til Bergen, og deltakerne får blant annet besøke Bergen Røde Kors Sykehjem og Verdighetssenteret Omsorg for gamle. Dette er et nytt kompetansesenter for eldreomsorg. Deltakerne får også møte representanter fra Såta bu- og servicesenter i Lindås (Se Fagbladet 12/2007) og Tjærahågen bofellesskap i Mo i Rana (se dette nr.). Det er plass til 160 deltakere på konferansen. Påmeldingsfrist er 14. mars. Se hele programmet på www.kreativomsorg.no    KES La deg inspirere SHS har gitt ut et tipshefte for fagdager spesielt rettet mot aktivitører. Her finner du kontaktpersoner om dere vil arrangerer kurs i musikkterapi, reminisens, forming, billedterapi eller spinning. Heftet er laget av nestleder i SHS Hordaland, Gry Næverdal Bolstad, og Siri Bøgh, rådgiver i SHS. Det er Fagforbundet syns også det er positivt med økt satsing på individuell plan, men minner om at erfaringer viser at manglende tilrettelegging kan føre til ansvarsfraskriving og dårlig praksis. «For at individuell plan skal fungere, er det avgjørende at det settes av tid og ressurser til å utføre koordinatoransvaret. Koordinator bør få tildelt tid til å informere og snakke med bruker, og tid til å forberede, gjennomføre og følge opp planprosessen. Brukerperspektivet er viktig i individuell plan, og organiseringen av ordningen bør særlig ta høyde for dette. Brukeren må være med å bestemme hvem som skal være egen koordinator.»    KES gratis og kan bestilles fra seksjonsansvarlig i fylket eller fra SHS sentralt. Kontaktperson: Siri Bøgh treffes på telefon 23 06 43 18 eller e-post siri.bogh@fagforbundet.no KES Lommeskilt Alle yrkesgrupper innen SHS kan nå bestille lommeskilt med navn og yrkestittel. Du kan bestille lommeskilt og hygieneveske på www.fagforbundet.no og søke deg videre til Seksjon helse og sosial. Der finner du banneret for navneskiltet. KES Avslag på utdanning Fagforbundet og NKS har inngått en samarbeidsavtale som innebærer at alle medlemmer får 20 prosent avslag på grunn- og videreutdanning hos NKS. Undervisningen er nettbasert, men elevene deltar også på samlinger. Det er for tida 70 elever som tar fagbrev som helsefagarbeider gjennom NKS. Du finner mer informasjon om tilbudet på www.nks.no Deltid hele tiden I Nordland er det hundre levende eksempler på hvorfor jeg vil ha en rødgrønn regjering. Der har over hundre ansatte, med små stillingsbrøker og mengder av ekstravakter, krevd faste, hele stillinger med arbeidsmiljøloven i hånd. Og fått det. Historien fra Nordland er ikke unik. Den hører vi fra andre steder i landet også. Fagforbundet jobber for at alle som ønsker det skal ha faste, hele stillinger. Det er en jobb vi kan være stolte av å ha gjort, og fortsatt gjør, for medlemmene. Men; dette ville ikke skjedd med fortsatt borgelig regjering etter sist valg. Historien fra Nordland viser oss hvorfor fagbevegelsen er viktig, hvorfor arbeidsmiljøloven er viktig og hvorfor en rødgrønn regjering er viktig. Likevel; ifølge Statistisk sentralbyrå går andelen deltidsansatte opp. Det er både trist og merkelig, fordi vi trenger alle de hendene vi kan få i omsorgssektoren. Det ser også Fellesforbundets Arve Bakke. Han sier i et intervju på FriFagbevegelse.no i desember i fjor Vi trenger ikke bare flere hender, men også hele hender i omsorgssektoren for å få noen dit i det hele tatt. at de som blir arbeidsløse i den pågående finanskrisa må styres inn i omsorgssektoren. «[...] målt i verdiskaping har vi ikke råd til at eksportnæringen svekkes, men bemanningsmessig er det omsorgssektoren vi trenger å styrke.» Det er jeg hjertens enig i. Men hvordan skal du få omskolert en lagerarbeider fra full jobb til 27,43 prosent stilling som helsefagarbeider på et sykehjem? Det tror jeg blir vanskelig. Vi trenger med andre ord ikke bare flere hender, men også hele hender i omsorgssektoren for å få noen dit i det hele tatt. Dette er en stor nasjonal utfordring. Vi trenger anslagsvis 100.000 nye hender innen 2020. Hvordan får vi mange nok, og hele nok, hender i omsorgsektoren? Høyresidens privatiseringsiver er ikke svaret. Vi er nødt til å stole på en fortsatt rødgrønn regjering for å få det gjort. KJELLFRID T. BLAKSTAD 42 > Fagbladet 1/2009 fbaargang2009 fbseksjonHEL