Spilldesign: EPIZOOM/JAN RICHARD HANSEN Tekst: SIDSEL HJELME nav et spill for viderekomne 25 26 Ledigheten øker, nye stønader og regler innføres i 2009. Stå over et kast mens du samler krefter til å nå «Himmelporten». 26 MÅL Arbeidstilsynet varsler tilsyn i hele Nav-systemet grunnet meldinger om store arbeidsmiljøbelastninger. 19 Riksrevisjonen rapporterer at Nav ikke utfører lovpålagt arbeid, blant annet med oppfølging av sykmeldte. 18 Kraftttak for kompetanse: 25.000 Nav-ansatte skal kurses. Det kan bety økte restanser, varsler Nav-direktør. Nav-ansatte venter fortsatt på et felles datasystem, to år etter at reformen ble iverksatt. Du klikker    20 deg fram og tilbake mellom tre ulike systemer, men får ingen ekstra kast. 25 21 Mangeavdesomforvalterregelverket forstår det ikke selv, sier Juss-Buss som bistår mange Nav-brukere med å klage. Les Norges lover. 21 22    20 22 Nav setter ny rekord i bruk av eksterne konsulenter. Har brukt 1,25 milliarder i 2008. Dette må da gi resultater. Slå et par ekstra kast mens millionene ruller ut. 24 Ledigheten øker kraftig, og Nav-ansatte må intensivere registrering og dagpengearbeid. Sett opp farta! 24 23 Nav-reformen står på spill hvis vi ikke får til Kvalifise- 23 ringsprogrammet, sier Nav-direktør. I november 2008 har programmet under halvparten så mange deltakere som planlagt. Stå over to kast! 13 er usikre på om Nav ivaretar    15 19 18 Nesten halvparten av brukerne deres interesser, viser Navs egen brukerundersøkelse. Lang ventetid i Nav skaper flere sosialklienter. Uforsvarlig saksbehandlingstid, sier jussprofessor Erik Boe. 13 14 17 fbaargang2009 fbseksjonKIR