TEMA RUSK I REFORMEN Rolf betaler for Navs feil Overraskelsen var stor da Rolf Ragnar Olsen fikk sin første AFP-utbetaling og så at den var lavere enn Navs forhåndsberegning. Datafeil, sier Nav og nekter å erstatte mellomlegget. 12 > Fagbladet 1/2009 Tekst: SIDSEL HJELME Foto: KÅRE M. HANSEN Ryggen var sliten og hoftene verket. Etter over 40 års verkstedjobbing, de fleste i teknisk etat i Sør-Varanger kommune, ville Rolf Ragnar Olsen vurdere andre muligheter da han nærmet seg 62-årsmerket vinteren 2007. – Å gå av med avtalefestet pensjon (AFP) var ingen selvfølge. Jeg hadde halv uførepensjon og en kone som hadde vært ufør i mange år, så økonomien var anstrengt. Jeg måtte derfor regne nøye etter om jeg hadde råd til å gå av med AFP, sier Rolf Ragnar Olsen. «Service-beregning» Etter råd fra arbeidsgiver og KLP tok Rolf Ragnar Olsen kontakt med Navkontoret i Kirkenes for å få beregnet hvor mye han ville få utbetalt om han tok AFP. Marginene var små, men likevel: – Etter å ha finregnet på økonomien fant jeg ut at det skulle gå, så jeg bestemte meg for å bli AFP-pensjonist fra 1. mai 2007, sier Olsen. Sa opp jobben 1. februar leverte Rolf Ragnar Olsen oppsigelsen til sin arbeidsgiver gjennom 35 år, Sør-Varanger kommune i Finnmark. Oppsigelsestiden lakket mot slutten da Olsen fikk vedtaksbrev om pensjonen sin fra KLP, og oppdaget at han ville få et lavere beløp enn Nav hadde forhåndsberegnet. «Dette må jeg få rettet opp,» tenkte Olsen og ringte KLP. De henviste ham videre til Nav som hadde gjort regnestykket. – Også saksbehandleren i Nav ble overrasket over spriket mellom serviceberegningen og det endelige resultatet, og ville undersøke nærmere. Forklaringen jeg så fikk, var at spriket skyldtes en datafeil hos Nav. Men Nav kunne likevel ikke gjøre noe mer med saken. Forbanna – For å si det på nordnorsk, så ble jeg skikkelig forbanna, sier Rolf Ragnar Olsen. Han gikk til Fagforbundet og ba om hjelp til å ta saken videre. I Fagforbundet havnet saken på advokat Anne Gry Rønning Aabys bord. Hun mener Nav har et klart ansvar for feilen de har gjort. – En kommende pensjonist må kunne stole på de beregninger som kommer fra Nav. Hver enkelt har ikke mulighet for å kontrollregne disse. – Rolf Olsen har sagt opp jobben sin på bristende forutsetninger, sier Rønning-Aaby som meldte krav om erstatning til Nav på vegne av Rolf Ragnar Olsen. Ingen klagerett Nav bestrider ikke feilen, men avviser likevel kontant Olsens krav. De sier: «Dette skyldes en maskinell feil og man har ikke funnet årsaken til feilen.[...] Det oppstår av og til maskinelle feil i Navs datasystemer uten at man oppdager og finner årsaken til dette. Dette er som regel utenfor Navs kontroll». I sitt avslag viser Nav også til «at det følger av rettspraksis at dersom en feil eller forsømmelse skal lede til ansvar for Staten må feilen eller forsømmelsen fremtre som et «betydelig avvik» fra den trygghet som i det konkrete tilfellet kan forventes av borgerne.» En maskinell feil medfører ifølge fbaargang2009 fbseksjonKIR