Hyppige treff Omstilling blir lettere når det er tett kontakt mellom tillitsvalgte, ordfører og rådmann. I Fauske møtes de ofte for å finne veien ut av økonomisk uføre og mot bedre tjenester. 26 > Fagbladet 1/2009 Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN De borgerlige partiene, med Høyre i spissen, fikk i 2007 flertall for første gang etter over 60 år med arbeiderpartistyre i Fauske kommune i Nordland. Mange i Fagforbundet var skeptiske til det nye regimet etter siste valg. – Men vi blir tatt med på råd, og vi blir hørt. Tidligere hadde vi ofte en følelse av at vi fikk et møte når politikerne trengte vår støtte, sier Linda Salemonsen, hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet i Fauske. Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet og UNIO samt hovedvernombudet i kommunen møter rådmannen i Samarbeidsorganet (SO) minst hver 14. dag. Tett kontakt – For oss er det viktig å komme med signaler i forhold til alle aktuelle spørsmål, sier Salemonsen. Også rådmannen er glad for den tette kontakten mellom kommunens administrative ledelse og fagforeningene. – Historien viser at små endringer lett skaper stor støy. Når vi skal omstille oss, er det viktig å gjøre det i tett samarbeid med de ansatte, sier Ragnar Pettersen, rådmann siden februar 2008. DRAR I LAG: – Vi vil etablere felles erkjennelser og vilje til å tenke nytt, sier tillitsvalgt Linda Salemonsen og rådmann Ragnar Pettersen. – For meg er det nyttig å ha en konstruktiv dialog på de utfordringer kommunen står overfor. Særlig nå som det har vært så stor utskifting i den politiske og administrative ledelsen, sier han. – Kvalitet og handlingsrom henger sammen, og for å skaffe oss et handlingsrom, må vi spare. Den strukturanalysen vi har gjort, viser at det er innenfor pleie- og omsorgssektoren, miljø- og habiliteringsenheten samt i undervisningssektoren vi først og fremst må finne nye løsninger med tanke på kostnadsreduksjone, sier Pettersen. Delegerer – SO flytter sakene ut av SO når vi støter på utfordringer, forteller Salemonsen. Vi har for eksempel nedsatt tre grupper som arbeider med ulike deler av Omsorgsmeldinga fordi vi skal utarbeide en ny pleie- og omsorgsplan. En annen gruppe prøver å finne løsninger på deltidsproblemet. En trepartssammensatt delegasjon har også nylig vært på studiereise for å se på ulike løsninger innen omsorgssektoren. – Vi vil ikke kopiere noen, men skal utarbeide vår egen modell, sier Salemonsen. Fauske-modellen skal presenteres for resten av den politiske og administrative ledelsen i kommunen i juni. Møter politikerne Fauske kommune har også tradisjon på samarbeid mellom politikerne og fagbevegelsen. Hver høst møtes alle medlemmer av kommunestyret, tillitsvalgte og enhetsledere til konferanse. Og en gang i måneden har tillitsvalgte møte med ordføreren. – Fagforbundet og det politiske flertallet er ofte uenige, men vi respekterer hverandre, sier Linda Salemonsen. fbaargang2009 fbseksjonKIR