SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Sparer penger Nedre Eiker var tidlig ute med å gi verneombudene ansvar også for det ytre miljøet. Det viste seg å være lønnsomt for både økonomien og naturen. 28 > Liv til arbeiderhistorien Arbejdermuseet i København gir et viktig og levende bilde av arbeidsfolks dagligliv og innsats for faglige og sosiale rettigheter 34 > Viktig møteplass Biblioteket er en svært viktig møteplass, ikke minst for innvandrere. I tillegg til bøker på eget språk, og holde kontakt med hjemlandet via internett. 37 > Nettbilder for alltid Oppvekst er godkjent Nå får barne- og ungdomsarbeiderne også et videreutdanningstilbud. Folkeuniversitetet Fagskolen har fått godkjent studiet «Oppvekstfag» i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Studiet er et videreutdanningstilbud for barne- og ungdomsarbeidere eller for personer som kan vise til tilsvarende realkompetanse. Utdanningen er først og fremst laget med tanke på å kunne gi barne- og ungdomsarbeidere et tilbud om kompetanseheving. Det er også laget med tanke på å styrke kompetansen i den kommunale oppvekstsektoren. Denne sektoren sliter med å få tilstrekkelig mange ansatte med formell utdanning både i barnehage, skole og SFO. Utdanningen er på tertiær nivå (over videregående), men er praktisk rettet. Det skal være et alternativ til de lengre, akademiske løpene på høgskolenivå. Utdanningen tilbys som deltid over halvannet år. Normert studietid på heltid er ett år. – Studiet blir først og fremst tilbudt i region Østlandet. Senere vil Nokut arbeide for at flere studiesteder blir satt opp over det ganske land, sier studierektor Heidi Munthe-Kaas for helse- og sosialfagavdelingen ved folkeuniversitetet Romerike.    IVR Er det lurt å legge ut bilder på internett selv om det er lov? Datatilsynet har laget et veiledningshefte for å gi noen innspill til håndteringen av bilder av barn på nett. Tilsynet mottar stadig henvendelser fra både foreldre og ulike aktører som jobber med barn. Det er stor usikkerhet rundt hva man bør og ikke bør gjøre når det gjelder publisering av bilder på internett. Google-søk på barnehager og bilder gir enorme mengder treff. Tusenvis av bilder av små barn ligger åpent tilgjengelig, gjerne også i stort format. Forsvinner ikke De teknologiske mulighetene gjør at man som forelder eller ansatt i skole og barnehage må ta andre hensyn enn tidligere slik at ikke uvedkommende får tak i bildene. De voksne må også føle seg trygge på at det de som voksne gjør med bildene av barna i dag, ikke vil kunne stille dem i forlegenhet og skape vonde følelser når barna vokser til og blir ungdommer og siden voksne. For bildene og filmene som legges ut på nettet i dag, vil kunne møte dem alle i framtida. Kjøreregler for nettet Datatilsynet jobber mye i forhold til barn, ungdom og nettvett. De VEILEDER: Heftet foreligger både på bokmål og nynorsk og kan bestilles på www.datatilsynet.no unge skal lære seg kjøreregler for hva de kan legge ut på nett om seg selv, men de skal også lære seg å respektere at andre kan ha andre grenser for hva de vil ha liggende på nett av bilder og annen informasjon. Da er det et paradoks at barnehager, skoler og foreldre teppelegger internett med bilder av ungene allerede fra den dagen de er født, uten noen form for aksept fra barnet selv. Det har blitt en trend å skyve barna foran seg for å vise den vellykkede familie, skole eller barnehage, skriver Datatilsynet på sine nettsider. I den nye veilederen belyses dette temaet gjennom intervju og tips fra aktører som ser disse problemstillingene fra ulike sider. Barneombudet, Kripos, pedagogene, foreldrene og ungdommene er representert. Det stilles spørsmål som kan være til ettertanke eller brukes i diskusjon. Målet med heftet er at alle skal kunne føle seg tryggere på hvordan barna presenteres på nettet – både rent visuelt og sikkerhetsmessig, men også kanskje å begrense noe av publiseringen. Heftet vil sendes ut til alle barnehager og skoler fra 1. til 7. trinn. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Fagbladet 1/2009 > 27 I beste mening . . . Et veiledningshefte om bilder av barn på nett fbaargang2009 fbseksjonKIR