AKTUELT Mer uavhengig barneverntilsyn Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt ønsker større avstand mellom departementet og det statlige og kommunale barneverntilsynet. Derfor sender hun nå ut et høringsforslag om å overføre det overordnede faglige ansvaret for tilsynet med barnevernet til Statens helsetilsyn. Høringsfristen er satt til 13. februar.  Et samordnet ansvar for tilsynsvirksomheten er en fordel, også for de ulike tjenestene. Statens helsetilsyn retter sin oppmerksomhet mot å utvikle og vedlikeholde et godt tilsyn. Det kan bidra til å utvikle kvaliteten i tilsynet også med barnevernvirksomhetene, sier Anniken Huitfeldt i en pressemelding. Etter forslaget skal Statens helsetilsyn bidra til at den enkelte kommune eller virksomhet møter en samordnet tilsynsmetode. De skal bidra til en harmonisering av embetenes krav til tjenestene og ha ansvar for oppbygging og vedlikehold av kompetanse. I tillegg skal helsetilsynet innhente, oppsummere og videreformidle tilsynserfaringer og bidra til kontinuerlig overvåking av områder med fare for svikt. I dag ligger det overordnede ansvaret i departementet. Fylkesmennene fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunene, med statlige og private barneverninstitusjoner, og med omsorgssentrene for enslige mindreårige. Det er også foreslått at fylkesmannen skal føre tilsyn med sentrene BEDRE TILSYN: Statsråd Anniken Huitfeldt ønsker at Statens helsetilsyn skal overta tilsynsansiennitet for barnevernet. for barn og foreldre, de tidligere mødrehjemmene. Fylkesmannen skal fortsatt utføre dette tilsynet. Statens helsetilsyn har i dag tilsynsansvar for helsetjenesten og sosialtjenesten. Helsetilsynet i fylkene og fylkesmannen samarbeider om tilsynet med disse tjenestene.    IVR Nesodden på fjesboka Nesoddens innbyggere kan påvirke kommunens nye nettsider på facebook. I løpet av 2009 skal kommunen lansere sin nye nettside. Innbyggerne kan allerede nå komme med innspill.  Gruppen på facebook heter Nesodden kommunes nye nettsiderª, og her kan nesoddinger flest komme med innspill og ideer til hva de ønsker av kommunens nettside, sier prosjektleder Marianne Rand-Hendriksen til amta.no. Gruppen er ikke så stor foreløpig, men kommunen har ikke jobbet aktivt med internettsiden ennå. Noe som skal endre seg i januar. brukergruppe med folk som sier sine meninger. Vi vil involvere kommunens innbyggere, også gjennom tilbakemeldinger når nettsiden er lansert, sier prosjektlederen til amta.no. Norge.no har kåret de beste offentlige nettstedene i landet. Nesodden kommune kom langt ned på listen, noe kommunen nå håper skal endre seg.    IVR NYE VEIER: Facebook kan brukes på mange måter. På Nesodden for å få engasjerte innbyggere.  Vi har lyst til å ha med en aktiv Fagbladet 1/2009 > 29 Foto: Scanpix fbaargang2009 fbseksjonKIR