NYTT Sabah drar – takker for støtten Kurdiske Sabah Magid reiser i slutten av januar tilbake til hjembyen Kirkuk i Nord-Irak etter forgjeves kamp for arbeids- og oppholdstillatelse. Den 33-årige asylsøkeren Sabah Magid var en godt integrert og en verdsatt medarbeider i Sandefjord kommune. Etter at utlendingsmyndighetene avslo oppholdstillatelse, må han ut av landet. Han drar med blandede følelser. – Jeg ser fram til å møte moren og familien min, og min forlovede som har ventet på meg. Samtidig er jeg trist og lei meg fordi jeg må forlate Norge og ikke kan komme tilbake, sier Sabah. Han er nervøs for hvordan han vil takle tilværelsen i Irak. – Situasjonen i Kirkuk er kaotisk. Du er aldri sikker når du går ut, du kan du bli kidnappet eller drept når som helst, sier Sabah Magid til Fagbladet. Takker alle Sabah håper han kan få bruke kreftene sine i gjenoppbyggingen av FARVEL: Sabah Magid trosser fare for eget liv og drar til bake til Irak. som har arbeidet gratis i mange timer for å hjelpe meg. Dette er jeg veldig takknemlig for, sier Sabah Magid. Utestengt fra Schengen Kampen for å få lov å bli i Norge har vært lang for Sabah. Han har levd i usikkerhet og uten inntekter i over tre år, og opplever at myndighetene har sultefôret ham ut av landet. Kommunens straff for å ha misforstått utlendingsloven var en bot på kr 40.000. Sabahs straff er at han er utestengt fra Schengenområdet på livstid. – Dette er urettferdig, sier Eddie Whyte, nestleder i Fagforbundet Vestfold og en sterk støttespiller for kurdiske Sabah Magid fra første dag. – Regjeringens politikk om inkludering og integrering virker helt meningsløs når mennesker med særskilt kompetanse og erfaring blir kastet ut av landet mens vi roper høyt om behovet for flere kvalifiserte medarbeidere fra utlandet, sier Eddie Whyte til Fagbladet. Tekst: MONICA SCHANCHE hjemlandet. Men han vet ingenting om hva framtida vil bringe. Asylsøkeren og sosionomen, som flyktet til Norge for seks år siden, vil gjerne takke alle som har støttet ham. – Jeg er veldig takknemlig for all støtten fra sandefjordingene, fra ordfører Bjørn Ole Gleditsch, fra barn og unge, fra Eddie Whyte og Petter Brynhildsen i Fagforbundet i Sandefjord. Det har vært utrolig flott. – Jeg har også satt svært stor pris på støtten fra den gamle sjefen min og fra advokat Petter Kirkeby PERSPEKTIV: Gode fellesskapsløsninger vil fortsatt være fundamentet, mener Kristin Halvorsen evne og motivere til økt arbeidsinnsats. For å klare dette, vil regjeringen fortsette å arbeide tett med partene i arbeidslivet, understrekes det. Tekst: SIDSEL HJELME Fremragende kvalitetsarbeid Steinkjer, Grue og Mandal ble alle hedret på den store kvalitetskommunekonferansen som ble arrangert i Oslo i november. Hver av kommunene fikk en sjekk på 30.000 kroner, diplom og godord fra kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Steinkjer fikk oppvekstprisen, Grue fikk pleie- og omsorgsprisen, og Mandal fikk nærværsprisen. PF Kristin løfter blikket Klima, globalisering og eldrebølge blir de store utfordringene de neste femti årene. Dette påpeker regjeringen i Perspektivmeldingen 2009. – Perspektivmeldingen 2009 tar for seg de viktige langsiktige utfordringene som vi står overfor i norsk politikk, sier finansminister Kristin Halvorsen. Til tross for klimaproblemer og økonomiske krisetider er finansministeren optimistisk. Hun påpeker at den norske samfunnsmodellen med gode fellesskapsløsninger, høy velferd og jevn fordeling med gratis tilgang til helse og utdanning har gjort det lettere å få til nødvendige omstillinger. Denne samfunnsmodellen vil være fundamentet også framover, understreker hun: – For å møte de framtidige utfordringene i Norge, må vi videreutvikle denne samfunnsmodellen slik at det fortsatt legges stor vekt på gode fellesskapsløsninger, sier Halvorsen. Politikken som skal sette Perspektivmeldingen ut i livet, er meislet ut i en tipunktsstrategi. Her pekes det blant annet på at man må utvikle befolkningens arbeids- Fagbladet 1/2009 > 5 Foto: Kari-Sofie Jenssen    Foto: Erik M. Sundt fbaargang2009 fbseksjonKON