14 En av fem Nav-ansatte har liten eller ingen tiltro til at de får nødvendig opplæring, skriver Navs eget magasin. Tilkall verneombudet og stå over to kast. 10 Dag Terje Andersen overtar ministerjobben fra Bjarne Håkon Hansssen. Stå over et kast og vent på en programerklæring. Den kommer ikke, så da går du bare videre. 15 16 Sentralisering har vært en mote- 16 12 på et vedtak fra Nav som får    12 17 Til tross for økte bevilgninger, øker restansene, og 19.000 mennesker venter på svar. Du skal rykke tilbake, men før du rekker å snu, blar regjeringen opp 60 nye millioner. Bli stående. Strykkarakter til NAV på BIs kunde-barometer. Bare 50 prosent av brukerne er fornøyde med tilbudet de får. 14.000 mennesker venter 40 nye millioner for å få fart på køen. Slå noen ekstra kast mens millionene ruller. 11 Nav gjør meg sykere, sier bruker som har kjempet en ørkesløs kamp for sine rettigheter. Det utløser et ras av enkelthistorier om vanskelige møter. Sett deg ned og tenk over om det var deg. Du er ute av spillet inntil videre. 11 1 bølge i offentlig sektor. Men kanskje nærmer vi oss slutten. Det er nok av dårlig erfaring å lære av, sier Oxfordprofessor Stein Ringen. 9 Kvalifiseringsprogrammet leverer langt fra som forventet. Rykk tilbake til 3. 9 8 10 8 7 66 Sivilombudsmannen kriserer Nav for nedlatende behandling av psykisk syke. 5 7 Nav-direktør Tor Saglie legger seg flat: Nav trenger hjelp, sier han. Legg deg ned ved siden av ham og lytt. 3 Bjarne Håkon Hanssen vil mer enn å få «folk opp om morran» og lanserer kvalifiseringsprogrammet. Forbered deg på å komme raskt i mål. START Alle tjenester 234 5 1 De ansatte går inn i reformen med stort engasjement. Du får et optimistisk ekstrakast. 2 Mange erfarne ansatte søker seg til forvaltningsenhetene. Lokalkontor mister kompetanse. Stå over et kast. 4 Dataproblemer, mangelfull opplæring og frustrasjoner gir økt sykefravær, og mange slutter. Stå over fem kast. Hva med brukernes rettssikkerhet? 40 prosent av de som klager får medhold. Stå over et kast og tenk over om kanskje flere burde klage. fbaargang2009 fbseksjonKON