storpolitikk, mener han det er viktig at enkeltmennesker og organisasjoner engasjerer seg langsiktig i et folk-tilfolk-samarbeid og knytter kontakter med den palestinske befolkningen. Han oppfordret også Fagforbundets toppolitikere til å ta opp Palestinakonflikten i de internasjonale foraene i fagbevegelsen der forbundet er representert. Ros til Støre Forbundsstyret sier i sin uttalelse at dette ikke er en religionskrig, men en kamp om land, vann og rettigheter over et lite landområde. Fagforbundet er opptatt av at det forhandles om våpenhvile, men mener samtidig at forhandlingene må skje med den organisasjonen som gjennom frie og lovlige valg har fått tillit til å representere det palestinske folket. Det vil si Hamas. I den forbindelse uttrykker forbundsstyret ros til utenriksminister Jonas Gahr Støre og hans initiativ om å være i nær kontakt med Hamas. Forbundsstyrets uttalelse er oversatt til både engelsk og arabisk, og finnes på forbundets nettsider. Med fakler for Midtøsten-kolleger – Medisinsk nødhjelp må fram! Det sier ambulansesjåførenes tillitsvalgte Hans Martin Aase. I et folkehav med fakler stilte ambulansepersonell fra Ullevål sykehus med krav om våpenhvile i den store fredsmarkeringen på Youngstorget. KREVER VÅPENHVILE: Ambulansepersonell viser solidaritet med krigens ofre og med helsearbeidere som blir beskutt i Gaza. Ambulansepersonell fra Ullevål stilte i uniform og med to ambulanser i fakkeltoget. – Vi tar ikke parti i selve konflikten, men støtter opp om parolene for våpenhvile og fred. Vi viser solidaritet med ofrene. Og som helsepersonell tar vi avstand fra brudd på folkeretten ved at de ikke slipper inn medisinsk utstyr og helsepersonell i Gaza , sier Hans Martin Aase, Fagforbundets hovedtillitsvalgt på prehospital divisjon ved Ullevål Universitetssykehus. Brudd på folkeretten De siste timene før demonstrasjonen fikk han rapporter om at ambulanser og helsepersonell blir beskutt. – Også det er brudd på folkeretten. Vi viser dyp respekt for våre kolleger som utfører jobben sin under særdeles vanskelige forhold, sier Hans Martin Aase som vet hva han snakker om: Sammen med kollega Sverre Aae deltok han i 2002 i et utvekslingsprogram med palestinsk og israelsk ambulansepersonell i regi av Røde kors. Han tjenestegjorde i tre uker på Vestbredden for å redde ut skadd helsepersonell. Helsepersonell skutt – Vi støtter legene Mads Gilbert og Erik Fosse fullt ut. Det er ikke vanskelig å sette seg inn i den virkeligheten de beskriver, sier Sverre Aae, til Fagbladet. Hege Katrine Hansen, divisjonstillitsvalgt på Ullevål, forteller at hun demonstrerer i solidaritet med krigens ofre og for sine kolleger i Gaza. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 1/2009 > 15 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2009 fbseksjonKON