SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Ikke lov å snoke Elektronisk post blir bedre beskyttet. Ny lov begrenser arbeidsgivers rett til innsyn i ansattes e-post og bruk av internett. 29 > Liv til arbeiderhistorien Arbejdermuseet i København gir et viktig bilde av arbeidsfolks dagligliv og innsats for faglige og sosiale rettigheter 32 > Sparer penger Nedre Eiker var tidlig ute med å gi verneombudene ansvar også for det ytre miljøet. Det viste seg å være lønnsomt for både økonomien og naturen. 36 > Illustrasjonsfoto: colourbox.com Vil hindre utstøting Fornyingsminister Heidi Grande Røys vil ha de eldre med i kunnskapssamfunnet. Statsråden bevilger to millioner kroner til Seniornetts arbeid for å styrke eldres IKT-kompetanse. Nesodden på fjesboka Nesoddens innbyggere kan påvirke kommunens nye nettsider på facebook. I løpet av 2009 skal kommunen lansere sin nye nettside. Innbyggerne kan allerede nå komme med innspill. – Gruppen på facebook heter «Nesodden kommunes nye nettsider» og her kan nesoddinger flest komme med innspill og ideer til hva de ønsker av kommunens nettside, sier prosjektleder Marianne Rand-Hendriksen til amta.no. Gruppen er ikke så stor foreløpig, men kommunen har ikke jobbet aktivt med internettsiden ennå. Noe som skal endre seg i januar. – Vi har lyst til å ha med en aktiv brukergruppe med folk som sier sine meninger. Vi vil involvere kommunens innbyggere, også gjennom tilbakemeldinger når nettsiden er lansert, sier prosjektlederen til amta.no. Norge.no har kåret de beste offentlige nettstedene i landet. Nesodden kommune kom langt ned på listen, noe kommunen nå håper skal endre seg.    IVR – Det er viktig å få de eldre til å bruke internett. Det gir enkel tilgang til banktjenester, kultur og underholdning, og det bringer offentlige tjenester hjem til folk. Med økt kompetanse blir de over 60 også mer attraktive som arbeidstakere, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys i en pressemelding. Eldre bruker pc i mindre grad enn andre deler av befolkningen. Mens de fleste av oss åpner pc-en daglig, er kun fire av ti 65-åringer hyppige pc-brukere. Manglende IKT-kompetanse er også en medvirkende årsak til at en av fire AFP-pensjonister velger å gå av med tidlig-pensjon, ifølge Fornyingsdepartementet. Bevilgningen på to millioner kroner til Seniornett skal primært brukes til å styrke IKT-kompetansen hos eldre arbeidstakere for å motvirke for tidlig utstøting fra arbeidslivet. – Seniornett gjør en viktig jobb for å få flere eldre til å delta i infor- masjonssamfunnet, og de har vist evne til å dra med seg både næringsliv, myndigheter og frivillige organisasjoner, sier Heidi Grande Røys. Norge har i dag flere eldre aktive på nettet enn de fleste andre europeiske land. Seniornett sitt arbeid ble i 2008 nominert til den europeiske prisen for inkludering i informasjonssamfunnet, eInclusion Awards. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 1/2009 > 27 fbaargang2009 fbseksjonKON