AKTUELT E-post bedre beskyttet Nyhet! Ergositter  en unik patentert kontorstol! Det finnes ikke maken. Har du vondt i ryggen  eller vil du forebygge mulige rygglidelser? Vi tilbyr deg å prøve stolen i en uke for å bli overbevist. Kan stolen redusere sykefraværet i to dager  så har den betalt seg. Setet er todelt. Du strekker ut ryggsøylen mens du sitter. Det har tatt 12 år å utvikle stolen. Den har vært forsket på både hos Chalmers Tekniska Hogskola i Sverige og Northwestern Univerity i USA. Konklusjonen er at man: belaste ryggsøylen trykkpunkter S-kurve i ryggen Se vår hjemmeside på www.floortec.no  stoler  Ergositter Ta kontakt med oss for utprøving av stolen. Løxaveien 15 Postboks 57 1309 Rud Telefon 67 17 46 00 Telefaks 67 17 46 01 floortec@online.no www.floortec.no E-posten til ansatte blir bedre beskyttet mot innsyn fra arbeidsgiver. Nye forskrifter om innsyn er under arbeid etter at Stortinget vedtok endringer i personopplysningsloven.  Den viktigste endringen er at arbeidsgiver ikke automatisk har rett til innsyn i ansattes e-post, understreker advokat Kristin Robberstad ved LOs juridiske avdeling.  Det må foreligge saklige grunner, som ved mistanke om straffbare forhold eller av hensyn til virksomhetens interesser og mulighet til jobbutførelse ved sjukdom. Det er med andre ord ikke fritt fram for en arbeidsgiver å lese ansattes e-post, understreker advokat Kristin Robberstad. Retten til privatliv Den europeiske menneskerettsdomstolen har fastslått at det er ulovlig å overvåke ansattes e-post og telefonsamtaler. Saken gjaldt en ansatt ved et college i Wales, som fikk e-posten, telefonbruken og bruken av internett og faks overvåket av ledelsen. De mente den ansatte brukte skolens fasiliteter til personlig bruk. Den ansatte mente at denne overvåkingen var brudd på menneskerettskonvensjonens bestemmelser om retten til privatliv. Privat sfære på jobben LO påpeker i sin høringsuttalelse at arbeidstakere har krav på en privat sfære på jobben. På samme måte som arbeidsgiver ikke kan avlytte eller ta opp telefonsamtaler som foretas på virksomhetens telefoner, bør arbeidsgiver som hovedregel ikke ha adgang til å overvåke den enkelte arbeidstakers e-postkorrespondanse og annen bruk av virksomhetens IKT-verktøy. LO understreker også at e-postutveksling mellom arbeidstakere og tillitsvalgte/verneombud alltid må anses som personlig slik at man kan være sikker på at slik kontakt forblir fortrolig. Arbeidsgiver skal heller ikke ha adgang til å kopiere e-post i ansattes personlige e-postkasse Tekst: ODD HARALD RØST, Fri Fagbevegelse Fornyingsministeren til Fagforbundet Digitalisering av offentlig forvaltning står i fokus på eForvaltningskonferansen 28. og 29. januar i Oslo. Fornyingsminister Heidi Grande Røys tar opp personvern og informasjonssikkerhet i regjeringens forvaltningspolitikk. Det er Kommunal Kompetanse i samarbeid med Fagforbundet som arrangerer konferansen.  Eforvaltning angår alle og blir en stadig større del av arbeidslivet. Uten det nye kompetanseverktøyet stiller du dårlig i konkurranse om arbeidsoppdrag, sier konsulent Karin Lund i Seksjon kontor og administrasjon (SKA).  Spørsmål som innsyn og personvern får konsekvenser for oss som arbeidstakere. Fagforbundet har et ansvar for at informasjon tilflyter medlemmene og tillitsvalgte og at deres interesser blir ivaretatt, sier Karin Lund. Foto: Per Flakstad Fornyingsminister Heidi Grande Røys. forvaltning  ønskemål eller skrekkvisjon? Avdelingsdirektør Nina Melsom i NHO drøfter privatliv på jobben og arbeidsgivers styringsrett. Eva Jarbekk, leder i personvernnemnda, spør om kontrollteknologiª gir større innflytelse til arbeidsgiverne på arbeidstakernes Til det faglige programmet har hun fått viktige innspill fra professor dr. juris Dag Wiese Schartum, som selv innleder på konferansen. Avdelingsdirektør Leif T. Aanesen i Datatilsynet tar opp morgendagens bekostning? Andre konferansedag er viet omsorgsteknologi, IKT som moderniseringsverktøy og hvordan trekke de ansatte med i utviklingen. MoS @ www.fagbladet.no Fagbladet 1/2009 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2009 fbseksjonKON