Sekretærene i sentrum – Sekretærer er et av plogspissyrkene til Seksjon kontor og administrasjon (SKA). Noe av intensjonen er å bygge nettverk, finne gode kanaler for informasjon og sørge for faglig påfyll, sier Kari Granlund i SKA-administrasjonen. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Sammen med sekretærenes faggruppe arrangerte hun 8. og 9. desember fagdager for sekretærer. Rundt 30 deltakere fra hele landet deltok på konferansen i Fagforbundet sentralt. Nettverksbygging Som første post fikk deltakerne høre erfaringer fra nettverksbygging i Moss. I forbindelse med modellkommuneprosjektet i Moss, ble det foreslått å etablere et nettverk for kontoransatte. I dag fungerer det godt. Anne Mette Waglen, som hadde ideen, stilte sporty opp og fortalte om erfaringer fra nettverket. Tilhørighet i en faggruppe, felles forståelse av ulike typer informasjon, et diskusjonsforum og en større kontaktflate ble trukket fram som noe av det mest positive med nettverket. – Vi holder kontakten med Moss, og vil komme tilbake med mer informasjon og tips i forbindelse med etablering av nettverk, sier Kari Granlund, som oppfordrer kontoransatte rundt om i landet til å opprette nettverk lokalt. Sekretær – et plogspissyrke Real- og formal kompetanse, utdanningstilbud, stipendordning og ergonomi på arbeidsplassen var også viktige punkter på sekretærenes konferanse. Deltakerne fikk orientering om plogspissprosjektet, om seksjonens hjemmesider, om etikkarbeid, og sist SEKRETÆRKONFERANSE: Fra venstre Britt Silseth, seksjonsleder for SKA i Møre og Romsdal, melkebonde og helsesekretær i voksenpsykiatrien ved Molde sykehus, Heidi Jektvik, SKAseksjonsleder i Sykehjemsetaten i Oslo og 1. sekretær på Romsås sykehjem, Berit Aastvedt, 1. sekretær ved Varden skole i Fyllingsdalen og Kjell Skarheim, leder av FAGgruppe sekretærer i SKA sentralt og leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Risør. men ikke minst foredrag om god service og samspill eksternt og internt. – Med tilrettelegging fra administra- sjonen sto sekretærenes faggruppe for en glimrende gjennomføringen av disse to dagen, sier Kari Granlund. PILOTYRKE: Interesserte sekretærer på fagdag i Fagforbundet. 30 > Fagbladet 1/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON