Kompetanse skal gi uttelling Relevant kompetanse skal gi uttelling i lønningsposen. Det slår leder av Fagforbundets forhandlingsenhet, Ann Mari Wold fast. Kompetansekartlegging sto også på dagsorden under sekretærenes fagdag. Godtgjøring for kompetanse er en del av hovedtariffoppgjøret og er et svar på krav fra arbeidstakerorganisasjonene. Det gjelder både formell kompetanse og realkompetanse. Som resultat av tariffoppgjøret har arbeidsgiver plikt til å kartlegge kompetansen til de ansatte på arbeidsplassene både i kommunal sektor og i helsefore- takene. Frist for kartleggingen er 1. april i år. Budskapet fra Fagforbundets forhandlingsenhet er klinkende klart: Å unnlate å utføre kompetansekartlegging eller ikke gi uttelling for relevant kompetanse som arbeidsgiver nytter seg av i tjenesten, er å anse som tariffbrudd. Leder av Fagforbundets forhandlingsenhet, Ann Mari Wold. realkompetanse skal godtgjøres med 20.000 kroner. For et halvt år anbefaler partene 10.000 kroner. Hvis det ikke blir gitt uttelling, fins en ankemulighet. Saken kan da behandles i en lokal nemnd, med en nøytral person som oppmann. – Når tillitsvalgte krever forhandlinger, har arbeidsgiver plikt til å De sentrale partene i tariffoppgjøret har kommet fram til at veiledende sats for ett års videreutdanning/vurdert møte ved forhandlingsbordet, sier Ann Mari Wold.    MoS GOD ARBEIDSPLASS: Variasjon i arbeidet og individuelt tilpasset utstyr er viktig for at sekretærene skal ha en god arbeidsplass, understreker bedriftsfysioterapeut Anne Bolstad i A-med. Utform din egen arbeidsplass Stol og bord skal kunne tilpasses deg. Har du riktig belysning? Du har selv et ansvar for å si ifra, sier bedriftsfysioterapeut Anne Bolstad som ga nyttige tips om utforming av arbeidsplassen på sekretærenes fagdag. God tilrettelegging er viktig når det skal kjøpes nye kontormøbler, og ikke minst at sekretæren får være med og prøve ut, sier Bolstad. Hun oppfordrer til variasjon i arbeidet og til å ta pauser underveis. – Ta deg kvalitetspauser i løpet av dagen. By kroppen på bevegelse, tøying og avspenning. Drikk nok vann. Ta mikropauser underveis i arbeidsoppgavene, senk skuldrene og la øynene gli bort fra skjermen. Ta små pustepauser der du bare følger pusten inn og ut, anbefaler Anne Bolstad. Hun understreker at godt arbeidsmiljø er en god buffer mot plager. – Det er viktig å ta eget ansvar. Mange klager over at de ikke blir sett. Men når så du selv en medarbeider, eller leder, sist? Start med deg selv, oppfordrer Anne Bolstad. RELASJONSBYGGER: Astri Voll Storaas understreker sekretærens betydning som dyktig fagperson og miljøskaper. God service Service er å se. Service er å skape gode opplevelser hos den du samhandler med: selvaktelse og menneskeverd. Sekretæren som menneskebehandler sto i fokus da cand.philol. Astrid Voll Storaas (bildet) innledet om den gode service og samhandling på sekretærenes fagdager. Hun legger vekt på at god service og menneskebehandling skapes ved kvalitetsfaktorer som høflighet og vennlighet, oppmerksomhet og omsorg, empati, rask reaksjonsevne – og vilje, faglighet og kompetanse. Viktige kvaliteter er også pålitelighet, tilgjengelighet, høy kommunikasjonskompetanse, forståelse, respekt og fleksibilitet. Fagbladet 1/2009 > 31 fbaargang2009 fbseksjonKON