FRA KRØNIKENS MILJØ: Arbeiderfamiliene i København bidro selv med gjenstander fra sine hjem for å skape en autentisk leilighet på Arbejdermuseet. Samholdet var sterkt under arbeidskamper for bedre kår. Var det streik i en annen havneby, lå det beskjed i lasten: blocked! Slik kunne havnearbeidere kommunisere med hverandre over havene. Og boikotte lossing av streikerammet last. Dypdykk i 50-årene Skoleelever som kommer til Arbejdermuseet, får undervisning tilpasset klassetrinn om alt fra familiers dagligliv, barneliv og ungdomskultur til arbeid og rasjonalisering. Marshallhjelp og den kalde krigen blir vist i en egen politisk avdeling med plass til både sosialdemokratenes og kommunistenes syn. Elevene kan diskutere hvordan den kalde krigen gjennomsyret danskenes hverdag i form av økte militærutgifter, rasjonalisering i arbeidslivet og amerikanisering av kulturen. Det trekkes også en aktuell parallell fra 50-årenes unntakslover og til dagens mangel på rettssikkerhet for terrormistenkte i kjølvannet av 9/11 og kampen mot terror. Leninstatue skaper bråk I Sjømannsforbundet i Danmark sto kommunistene sterkt. På et tidspunkt bestilte forbundet en statue av Lenin. Da kommunismen og Sovjetunionen kollapset, forærte Sjømannsforbundet statuen til Arbejdermuseet. Det danske folkepartiet (tilsvarende Frp) og Jyllandsposten gikk til krasse angrep da museet innlemmet statuen i sin samling. Fremtredende sosialdemokrater laget underskriftskam- panje for å få Leninstatuen fjernet. Museumsdirektøren lot seg ikke styre. – Vi må ha faglig integritet. Vi kan ikke la politiske partier bestemme hva et museum skal inneholde, slår Peter Ludvigsen fast. Flukten fra landsbygda Gjennom video, kunst og gjenstander får den besøkende også bli med en familie som er kommet til hovedstaden for å søke arbeid. De står overfor et stort skifte: Fra landbruksarbeid med mye frihet og frisk luft, til ensformig fabrikkarbeid i høyt tempo. Arbeidstida er ti–tolv timer, mandag FREDET: Museets restaurant «Cafe & Ølhalle», som er Københavns eneste fredete kjellerbevertning, har vært i drift siden 1879. Her serveres god, tradisjonsrik dansk mat. VIL DU VITE MER www.arbejdermuseet.dk www.mik.dk/museer/Arbejdermuseet.aspx til lørdag. Ukens høydepunkt er lørdagskvelden. Søndagen brukes til det de ikke rekker tidligere i uken. Dårlig lønn og arbeidsforhold får arbeidsfolk til å samle seg i 1880årene og stifte sine første fagforeninger. De første røde fanene har de samme kravene som vi finner i alle de nordiske fagforeningsfanene. Og som vant gjenklang i den organiserte arbeiderbevegelsen over hele verden: 8 timer Arbejde, 8 timers Frihed, 8 timer Hvile. Oppgjør med myter Utstillingen tar et oppgjør med myten om arbeidsfolk som motstandere av utvikling. Ingen annen gruppe har vist større evne til omstilling, fra tungt manuelt arbeid i industriens barndom til høyteknologiske maskinoperatører i dag, mener Peter Ludvigsen. Siste figur på industriutstillingen er da også en ung kvinne som lodder en cd-spiller. – Arbeidsfolk er de som har omstilt seg mest. De er blitt preget av utviklingen, men har også selv formet den gjennom sine fagforeninger, sine streiker og ved å inngå forlik, sier museumsdirektøren. Globalisering Mens moderne redskaper har tatt over i vest og nord, er den gamle symaskinen til tekstilarbeiderne eksportert til andre kontinenter. Det være seg i sweatshops uten faglige rettigheter i Honduras, eller på kooperativer under organiserte forhold i Nicaragua. Skikkelige lønns- og arbeidsforhold kommer ikke av seg selv. Utstillingen viser at arbeidslivet slik vi kjenner det i dag, er kjempet fram av arbeiderklassens kvinner og menn. Arbejdermuseet bidrar til en klassebevissthet om å fortsette innsatsen i en globalisert verden. 34 > Fagbladet 1/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON