> • 250.000 barn (ca. 84 prosent) hadde et barnehagetilbud i 2006. • Det er registrert 6600 barnehager, 55 prosent private, 45 prosent offentlige. • 2260 hjem ble brukt til familiebarnehage. • 18.900 barn i barnehagene har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. • 70.000 ansatte utførte 55.000 årsverk. • 32 prosent av de ansatte er styrere og pedagogiske ledere. Vi besøkte Berger barnehage i Bærum kommune. Drøyt 100 barn er fordelt på sju avdelinger (1–6 år). Utelek og uteliv har vært satsingsområde de siste to årene. Kilde: SSB 40 > Fagbladet 1/2009 Mari Herzenberg stiller dagens første spørsmål til barnepleier Eli Opstad. Mens Vilde Andersen skeptisk følger fotografen fra mammas fang. FOTOREPORTASJEN Foto: ERIK M. SUNDT Tekst. TITTI BRUN fbaargang2009 fbseksjonKON