DEBATT > ARBEIDSLIV Importerer pedagoger Det er enorm mangel på førskolelærere – derom hersker det liten tvil! Men at vi skal gå på Adeccos salgstriks å ta i bruk polske pedagoger i lederstillinger i barnehagene etter tre mnd. på norskkurskurs, er hinsides all form for sunn fornuft. Vi skal gi Adecco ros for å gjøre noe med førskolelærerkrisen, noe som vil hjelpe sårt trengte barnehageeiere. Det er helt klart at en av barnehagenes viktigste kamper foregår på rekrutteringssiden, og aktørene i dette markedet skal få lov å tjene penger så lenge de utgjør en kvalitativ forskjell. Det er måten Adecco gjør det på som er så utrolig provoserende, og det viser at de mangler en grunnleggende forståelse av hva barna våre trenger. Enda mer skuffende er det å lese at rekrutteringsansvarlige velger å se dette som et godt tiltak. Jeg er enig i at dagens situasjon tvinger barnehageeierne til å bruke mer tid og penger på rekruttering. Til dels er jeg også enig i at det kan være lurt å importere arbeidskraft i en periode hvor vi selv bygger barnehager i stort monn uten at det utdannes flere. Svenske førskolelærere har for eksempel vært å finne i barnehagene våre i en årrekke, og her kan nisjepregede forum som for eksempel skolejobb.no og deres svenske søsterside være et godt alternativ for de som ønsker å markedsføre sine stillinger mot et bredt pedagogisk publikum. Sammen med svenskene og til dels danskene har vi en felles kultur og språkplattform som er enklere å konvertere. Dette bekrefter også suksesshistorier fra barnehagene. Som nevnt er det språkbarrieren som gjør Adeccos «polakkimport» til en dårlig ide – og det på flere plan! Jeg betviler ikke de polske kvinnenes pedagogiske kompetanse og omsorgsevne, men det er veldig naivt å tro at 3 mnd. på kurs skal være nok til å gi dem ansvaret for barnas språkopplæring. Et annet paradoks er at disse som ledere også skal kommunisere med øvrige ansatte, samt ha ansvaret for kommunikasjonen mellom barnehagen og hjemmet. Import av arbeidskraft er uansett ikke noen langsiktig løsning, for i lengden kan vi ikke tappe landene rundt oss for pedagoger. For å få bukt med problemet, må Utdanningsforbundet og politikere jobbe for å øke rekrutteringen til førskolelærerstudiene, øke antall studieplasser, samt ha fokus på å tilrettelegge for at alle vi som jobber i barnehage har råd og ork til det! Liv Andresen, 35 år i barnehagen > POLITIKK Med Frp inn i framtida Det er på sin plass å gi noen kommentarer til Harald Berntsens kronikk i Fagbladet 8/2008 der han angivelig tar et oppgjør med Fremskrittspartiets holdning til fagbevegelsen. Jeg vet ikke om Berntsen ser spøkelser ved høylys dag, men det kan nesten tyde på det når man ser hans frykt for hvordan det skal bli i arbeidslivet om Frp får en hånd på rattet etter valget neste år. La meg berolige Berntsen, som i sin studenttid gjennom Kommunistisk Universitetslag på Blindern på 70-tallet ga sin støtte til diktatoren Mao. Men det kan synes som om han selv er et godt bevis på at det ikke bare er studenter og skoleelever Fagbladet 8/2008 som sover i timen. Frp vil ikke lovfeste noe forbud verken mot lokale forhandlinger eller streikeretten. Vi respekterer selvsagt frivillige avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi mener prinsipielt at forhandlinger i større grad bør skje lokalt, blant annet ut fra tanken om at «den vet best hvor skoen trykker, som har den på». Og vi respekterer både streikerett og muligheten til lockout, men streiker som rammer uskyldig tredjepart, vil være en saga blott om Frp får flertall for å oppheve flere monopollignende tilstander i norsk arbeidsliv. Vi mener lokale forhandlinger i større grad vil kunne redde små- og mellomstore bedrifter som kan knekkes under urealistiske, sentrale lønnskrav. Vi tror alle, både arbeidsgivere og arbeidstakere, er mest opptatt av å beholde bedriften og jobben. Frp sto i første rekke for å forsvare avtalen om inkluderende arbeidsliv da den rødgrønne regjeringen ville endre denne. Dessuten stiller Frp seg positivt til lokale, fleksible ordninger for å redusere sykefraværet gjennom utvidet rett til egenmelding, fordelsordninger knyttet til mangel på fravær og fleksible arbeidstidsordninger. Frp tilbyr skattelettelser for å trygge norske arbeidsplasser. Vi vil ivareta både arbeidsgivere og arbeidstakere. Selvsagt forholder og respekterer Frp seg til inngåtte avtaler i arbeidslivet, og ønsker ikke å bryte disse. Nå ser det ut som om Ap har glemt sitt gamle slagord «Hele folket i arbeidet». Det passer trolig best på Frps politikk i disse dager. Per Sandberg, nestformann i Frp > ORGANISASJON Det nytter Historien min startet med en arbeidsulykke i 1978. Etter et lengre sykehusopphold, tid i rullestol og på krykker, søkte jeg om å få godkjent skaden jeg hadde fått som yrkesskade. Søknaden ble imøtekommet, og jeg startet da med å gå på videregående skole og etter det høgskolestudier innen økonomi og ledelse for å sette meg i stand til å fungere normalt i arbeidslivet igjen. Etter endt utdanning begynte jeg å jobbe i forskjellige jobber innen offentlig forvaltning og endte opp som økonomisjef og rådgiver. I 2006 var tiden inne til å tenke på om jeg fra neste år skulle ta ut AFP. Jeg gikk derfor til Nav og ba om å få utarbeidet en serviceberegning på hva jeg ville få i pensjon dersom jeg    > Fagbladet 1/2009 > 49 fbaargang2009 fbseksjonKON