Vi har med mennesker å gjøre hele tida, og kunne ikke ha tenkt oss noe annet, forteller Vivian Lein Fisknes og Mihajla Ilincic. De skal bli helsefagarbeidere, og er utplassert på Ørmelen bo- og helsetun i Verdal. Tidligere har de vært i hjemmehjelpen. Eldreboliger, funksjonshemma og heimesjukepleien står for tur. – Dette er nesten som å bli hjelpe- Tillitsvalgte Tove Randi Olsen (t.v.) og Lise Heggdal og koordinator Astrid Larsen gleder seg over Innherred-politikernes satsing på lærlinger. pleier. Vi får en fagutdanning, slår de fast. Mihajla har for øvrig fått en litt spesiell fadder i læretida, nemlig ordfører Bjørn Iversen. Han har forpliktet seg til å besøke henne på arbeidsplassen minst én gang i løpet av læretida. Til gjengjeld skal Mihajla fôre ham jevnlig med rapporter om hvordan det går. Godt tilrettelagt Andreårslærlingene Charlotte Alstad og Carianne Kvam fra Levanger er også svært tilfredse med valgene sine. Charlotte skal bli omsorgsarbeider. Akkurat nå jobber hun på Skogn bofellesskap, tidligere har hun vært i Åsen. – Jeg er imponert over hvor godt arbeidsplassene hadde forberedt seg. Alt har vært veldig nøye lagt opp på forhånd, konstaterer hun. Carina, som skal bli barne- og ungdomsarbeider, har tilsvarende positive erfaringer. Tilfredsheten blant lærlingene bekreftes av at nesten ingen har hevet LÆRLINGER: Vivian Lein Fisknes (t.v.) og Mihajla Ilincic er glade for at de har valgt et yrke der de har med mennesker å gjøre hele tida. FRAMTIDAS ANSATTE: 33 av de 55 lærlingene i Levanger og Verdal på fjorårets siste samling. kontrakten. Sist høst var det ikke en eneste en. Tillitsvalgt Ruben Aamodt samstemmer: – Jeg har fått noen ytterst få henvendelser om at folk har fått for lite varierte arbeidsoppgaver, men én henvendelse har vært nok til å rette opp skjevhetene, forteller han. Tolv samlinger Av de tolv samlingene i læretida, er fire heldags. Resten varer et par timer. Der gjennomgås tema som er felles for alle, som for eksempel service og kommunikasjon. Lover og avtaleverk er et annet typisk eksempel. – På den forrige samlinga hadde vi videregående opplæring på besøk, forteller koordinator Larsen. Årets siste samling avsluttes med bespisning, før alle får noen ord med på veien: – Det er en fornøyelse å følge med dere. Jeg gleder meg til å komme ut på arbeidsplassene og besøke andreåringene, roser hun. Fagbladet 1/2009 > 53 fbaargang2009 fbseksjonKON