NYTT > REISER KOLLEKTIVT Folk i Oslo kjørte i fjor 6,6 prosent mer kollektivt enn året før. Samtidig passerte færre bilister bomringen. > KREVER BRANNSJEKK HOS PLEIETRENGENDE Norske kommuner må få som lovpålagt oppgave å ivareta brannsikkerheten hjemme hos eldre som får pleie- og omsorgstjenester, mener Norsk brannvernforening. I dag er det eieren av en bolig som har ansvaret for egen brannsikkerhet. > 2008 VERSTE BRANNÅR I 2008 omkom 84 personer i branner her i landet. Det er det største antall branndøde siden 1979. > SANKSJONER MOT BRANNSLURV Justisminister Knut Storberget (Ap) vil innføre sanksjoner mot gårdeiere og andre som ikke utbedrer brannsikkerhet. Sanksjoner mot dårlig oppfulgt brannvern vil være et sentralt tema i en stortingsmelding om brannsikkerhet som vil komme i løpet av første halvår 2009. > NY SAMKOMMUNE Namsos, Namdalseid, Overhalla og Fosnes søker om å bli en samkommune, med eget styre som skal bestå av 23 politikere fordelt etter kommunenes innbyggertall. Modellen skal styrke samarbeidet, samtidig som alle parter består som enkeltkommuner. Tidligere har Levanger og Verdal gjort det samme. > OVERTID MOT BRØKSTILLINGER Lovfestet overtidsbetaling av alle løsvakter vil være effektivt mot uønsket deltid, mener SVs Karin Andersen. Hun gir full støtte til Fagforbundet og LO i kampen mot brøkstillingene. 6 > Fagbladet 1/2009 Ansatte viktig ressurs – Jeg møter mye entusiasme når jeg reiser rundt. Kvalitetskommuneprogrammet viser hvordan de ansatte er en viktig ressurs, sier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Kommunalministeren holdt åpningsforedraget da kvalitetskommuner fra hele landet var samlet til to dagers konferanse i Oslo før jul. – Når de får muligheten til å utgjøre en forskjell og kan bidra til å forbedre både sin egen og andres arbeidsdag, så skjer det noe spennende, sier Kleppa. Hun understreker hvor viktig trepartssamarbeidet mellom lokalpolitikere, administrasjon og kommunens ansatte er for et vellykket resultat, og har stor tro på at dette kommer til å bli godt innarbeidet utover programperioden som varer ut året. Gjenreiser yrkesstoltheten Fagforbundets leder Jan Davidsen og KS-leder Halvdan Skard deltok begge i en paneldebatt under TROR PÅ SAMARBEID: Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa tror trepartssamarbeidet i kommunene er kommet for å bli. kvalitetskommunekonferansen. – Et viktig poeng med program- met er at innbyggerne skal merke en forskjell, og vi har allerede fått inn noen resultater som tyder på akkurat det, sier KS-lederen. Han forteller at samarbeidet mellom staten, kommunene som arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner har vakt internasjonal oppsikt. – Nå kommer utlendingene og vil lære av oss, sier han. Jan Davidsen er opptatt av at kvalitetsprosjektene må forankres godt både blant lokalpolitikere, kommunale ledere og ansatte. Han mener det må en trygg ledelse til for å slippe løs de ansattes engasjement og kreativitet, og at det er en viktig forutsetning for at prosjektene skal bli vellykkede. – Et program som dette, som tar de ansatte og deres kunnskap på alvor, bidrar til å gjenreise deres egenverdi og yrkesstolthet, i stedet for å indirekte utrykke mistillit til arbeidet deres gjennom å foreslå at de kommunale tjenestene konkurranseutsettes, sier Fagforbundsleder Jan Davidsen. Temahefte Fagbladets redaksjon har laget et temahefte om kvalitetskommuner som er vedlagt denne utgaven. Her kan du lese mer om hva programmet handler om, og du finner flere gode eksempler på hva de har fått til i enkelte kommuner. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Velferdsstatens være eller ikke være Velferdskonferansen 2009 er årets storsatsing i For velferdsstaten. – Vi ønsker å demme opp for markedsløsninger og såkalt New Public Management, og styrke demokratisering, deltakelse og medbestemmelse, sier Asbjørn Wahl enda mer konkurranse og effektivisering som går på helsa løs. Vi ønsker et samfunn som demper presset, slik at vi kan stanse utstøtingen av titusener fra skole og arbeidsliv, sier Wahl. – Kort sagt: Vi vil prioritere samfunnet foran markedet, solidaritet framfor mer konkurranse, de ansattes erfaringer og kunnskap heller enn de internasjonale konsulentselskapenes blåkopier. Det dreier seg om hvilket samfunn vi vil ha, sier Asbjørn Wahl. Sammen med Helene Bank har han fått tak i en rekke av de beste folkene som er å oppdrive fra inn- og utland på de mange områdene konferansen dekker. Over 60 innledere og debattanter er invitert til SAS-hotellet i Oslo 2. og 3. mars for å analysere, diskutere og utvikle alternative måter å organisere offentlige velferdstjenester på, opplyser daglig leder Asbjørn Wahl i For velferdsstaten. Konferansen arrangeres foran en valgkamp som blir avgjørende nettopp for velferdsstatens utvikling. – Vi ønsker å bidra med temaer og premisser for debatten og forslag til løsninger på de problemer vi opplever i velferdsstaten. Hva slags velferdsreformer som trengs – og hva vi ikke trenger. Vi ønsker å satse på samarbeid og de ansattes kompetanse og kreativitet, heller enn de markedsorienterte konsulentenes snevre fokus på Program og påmelding innen 10. februar på www.velferdsstaten.no MoS fbaargang2009 fbseksjonSAM