JANS HJØRNE SLUTTSØM: Hawre Mohammed Ali (ved symaskinen) og Bilal Gahni Mohammad er to av Muf-erne som har fått endelig avslag på sin søknader om opphold i Norge. Håp for Muf-erne? Å finne en human løsning på Muf-saken er fokus på en dagskonferanse som arrangeres av Fagforbundet 9. februar. Etter ti år i usikkerhet, har mange Muf-ere nå fått endelig avslag på saken sin. De må si opp jobbene sine, og har fått en endelig dato for når de må være ute av landet. Slik sett er alt håp ute. Totalt dreier det seg om 170–200 mennesker som fikk midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening (MUF) fordi man regnet med at de kunne reise tilbake til Irak etter kort tid. Slik gikk det ikke, og de fikk senere opphold i Norge på humanitært grunnlag, men oppholdstillatelsene ble senere trukket tilbake. Fagforbundet har engasjert seg sterkt i Muf-ernes sak, både sentralt og ikke minst gjennom lokale støttegrupper og kronerullinger. 9. februar er Fagforbundet medarrangør av en dagskonferanse der man vil se på de juridiske, arbeidsmessige og menneskelige sidene ved Muf-ernes situasjon. Målet med konferansen er å skape politisk vilje til å finne en human løsning på Muf-saken. Blant innlederne på konferansen er Mette Henriksen Aas, AUmedlem i Fagforbundet, Terje Einarsen, lagdommer og ekspert i flyktningrett og filmskaper Margreth Olin som også er initiativtaker til Nestekjærlighetkampanjen. Konferansen er gratis og åpen for alle. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Minnegaver Fagforbundet Sør-Trøndelag takker alle for gaver som vår «Aksjon Aidsbarn i Russland» fikk i forbindelse med begravelsene til Magne Mauseth i Nord-Trøndelag og Margrethe Knudsen i Sør-Trøndelag. Vi takker for støtten! Klare holdninger – gode løsninger Fagforbundet fikk en netto økning på nesten titusen medlemmer i 2008. Det er en bekreftelse på at alle ledd i organisasjonen gjør en strålende jobb, og at de fleste medlemmene er fornøyde. Grunnen til at vi har fått så mange nye medlemmer, er blant annet at jungeltelegrafen er effektiv. Gjør vi en dårlig jobb, spres det. Gjør vi en god jobb, spres det, og flere får lyst til å bli medlem. Det er mange årsaker til at Fagforbundet vokser. Vi gjorde et godt hovedtariffoppgjør, og vi arrangerte Fagforbundsukene. Vi tok klare standpunkt i starten av finanskrisa, med råd om å sette ned renta og bruke offentlig sektor for å begrense virkningene av krisa. Forbundet ønsker å bekjempe fattigdom, og i en stor annonsekampanje før jul satte vi Nå har kommunene sjansen til å få flere hender til viktige velferdstjenester. de fattiges situasjon på dagsorden. Om den tragiske situasjonen i Gaza har Fagforbundet tatt et uredd og tydelig standpunkt for palestinerne og fordømt Israels terrorbombing. Mange ser at Fagforbundet har en helhetlig tilnærming til velferd og et solidarisk samfunn. Vi har klare holdninger, vi har innflytelse og kan få gjennomslag for vår politikk. I disse dager syr regjeringen neste tiltakspakke sammen. Den er ventet å innebære en opptrapping av bevilgningene til offentlige bygg og anlegg. Fagforbundet er blant de som er i dialog med regjeringen om hvordan tiltakene bør utformes. Forbundet legger vekt på at kommunenes inntekter skal opprettholdes og sikres. Det er viktig at det blir et visst volum på bevilgningene slik at det virkelig kan satses, også på arbeidsmarkedstiltak. Kommunene må settes i stand til å ta de som blir arbeidsløse inn på tiltak. Spørsmålet er om offentlig sektor fortsatt har evnen til å gjøre det som trengs, for eksempel i teknisk sektor. Det er mange uløste oppgaver. Nå har kommunene sjansen til å få flere hender til viktige velferdstjenester. Et vellykket tiltak som må tas i bruk, er utdanningsvikariater. Gjennom utdanningsvikariater får arbeidsløse arbeid, mens fast ansatte gis anledning til videreutdanning. JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Jeg regner ikke med at 2009 blir et hvileår. Tvert imot! Ønsker alle et godt nytt år, og håper at de gode resultatene fra 2008 skal inspirere oss til å bli enda bedre. Fagbladet 1/2009 > 7 fbaargang2009 fbseksjonSAM